I 2017 hadde Jonas Gahr Støre en inntekt på 2.754.165 kroner og en formue på 61,2 millioner kroner, ifølge skattelistene. Endringen til 2018 er markant. For fjoråret står Støre oppført med en inntekt på 1.173.916 millioner kroner og en formue på 61,8 millioner kroner.

Nedgangen i inntekt skyldes etter alt å dømme utviklingen i det familieeide selskapet. Støre eier drøyt 76 prosent av aksjene i familieselskapet Femstø AS, barna eier de resterende av selskapet.

Søk i skattelistene her:

Nyhetsstudio direkte: Norges rikeste har mistet nesten alle pengene siden konkursen (oppdateres!)

2017 var et godt år for selskapet med et resultat på hele 57 millioner kroner, etter finansinntekter på 59 millioner, skrev Nettavisen i juli. Omsetningen i familieselskapet føres her, ettersom det er et investeringsselskap.

Men regnskapstallene for 2018 viste at omsetningen stupte til bare 1,85 millioner, mens finanskostnadene utgjorde 2,83 millioner. Det ga et årsunderskudd i fjor på 1,13 millioner kroner og dermed røde tall i familiebøkene.

Erna på topp

Mens Erna har den høyeste inntekten av partilederne, er Trine Skei Grande nummer to. Den «fattigste» partilederen er lederen i det ferske Folkeaksjonen Nei til Mer Bompenger (NFB), som står oppført med en inntekt på 612.064 kroner.

Her er partiledernes inntekt og formue i 2018: