Gå til sidens hovedinnhold

Storhandel: Statkraft kjøper 43 vindparker i Tyskland og Frankrike

Rekordresultater gjør at Statkraft nå kjøper seg opp i Europa.

Mandag melder statseide Statkraft at selskapet har kjøpt 39 vindparker i Tyskland og fire vindparker i Frankrike. Totalt utgjør oppkjøpet 203 vindturbiner og 346 megawatt (MW) i samlet installert effekt.

Vindkraftporteføljen tilhører Breeze Three Energy, som selger vindparkene til en sum som partene har blitt enige om å ikke offentliggjøre. Summen blir imidlertid offentlig tilgjengelig i rapport for fjerde kvartal, bekrefter pressekontakt Lars Magnus Günther i Statkraft.

Han sier til Nettavisen Økonomi at det er første gang at Statkraft har kjøpt opp vindparker i drift, og at investeringen i så måte er atypisk for selskapets strategi.

– Vi ønsker hovedsakelig å bygge ny kapasitet, enten det er sol-, vind-, eller vannkraft fra bunnen av eller komme inn tidlig. Men da denne muligheten dukket opp, i to land vi ikke hadde eksisterende vindparker, måtte vi slå til, sier Günther.

Mange av vindturbinene i porteføljen er aldrende, og Statkraft ser at mulighetene er til stede for å optimalisere driften og forlenge levetiden til mange av turbinene.

– Det er stor etterspørsel etter fornybar energi i kundene, og slike grep kan gjøre oss i stand til å sende mer kraft til kundene, sier Günther.

Nylig solgte Statkraft en vindpark i Skottland for 121 millioner pund, eller 1,4 milliarder kroner etter dagens kronekurs. Den samlede installerte effekten på Andershaw Wind Farm var på 36 MW.

Dagens transaksjon er altså mer enn ni ganger større målt i installert effekt.

Europas største marked

Statkraft skriver i meldingen at oppkjøpet er i tråd med ambisjonen om å bli blant verdens ledende fornybarselskaper.

– Målet er å bli en ledende vind- og solkraftutvikler, med en årlig utviklingstakt på 2,5 til 3 gigawatt ny installert effekt fram mot 2025, sier Birgitte Ringstad Vartdal, konserndirektør for vind- og solkraft i Europa.

Fra før eier Statkraft vindparker i en rekke europeiske land, inkludert Norge, Sverige, Irland og UK.

Les mer: Nå åpner den nye utenlandskabelen til England. De har ekstremt høye strømpriser

De tyske vindparkene som blir Statkrafts eiendeler strekker seg fra Bayern i sør til Schleswig-Holstein i nord. Den samlede installerte effekten er på 311 MW. De 187 vindturbinene produserer gjennomsnittlig 463 GWh per år.

Det tyske markedet for fornybar energi er Europas største når det gjelder installert effekt, forventet vekst og potensial for oppgradering og utvidelse, ifølge det statseide energiselskapet. Statkraft har vært til stede i Tyskland siden 1999, hvor de har utviklet seg til å bli en aktør innen energiløsninger, energihandel og drift av kraftverk.

De franske vindparkene ligger i regionene Normandie, Nouvelle-Aquitaine Pays de la Loire. Den samlede installerte effekten er på 35 MW. De 16 vindturbinene produserer gjennomsnittlig 60 GWh per år. Statkraft etablerte seg for første gang i Frankrike i Lyon i 2009 for å bidra med kompetanse om vannkraft i det franske markedet.

Les også: Eksperter med svært godt nytt om strømprisen

Leverer rekordresultater

Oppkjøpene skjer i lys av rekordsterke resultater for første halvdel av 2021. Statkrafts justerte driftsresultat før skatt og finansposter var på 12,8 milliarder kroner fra januar til juli. Det er hele 8,9 milliarder kroner høyere enn i samme periode i fjor.

De høye strømprisene var en solid bidragsyter til rekordresultatene. De økte strømprisene nå og i fremtiden gjør at Statkraft kunngjorde at de planla investeringer verdt 13 milliarder kroner da resultatene for første halvår ble lagt frem.

«Investeringsprogrammet har stor grad av fleksibilitet og vil bli finansiert gjennom tilbakeholdt overskudd, ekstern finansiering og salg», skriver Statkraft i fremleggelsen av resultatene for andre kvartal.

Hvor fort og hvor store investeringer Statkraft gjør, kommer an på tilgjengelige muligheter på markedet og markedsutviklingen generelt, heter det i rapporten.

Les også: Strømprisene kan gi salgsrekorder på ved: – I fjor gikk vi i perioder tomme