Det strammer seg til for Oslo Fisketorg, det prestisjefylte bygget rett ved inngangen til Aker Brygge. Regnskapet for 2018 forteller om solid underskudd og tapt aksjekapital.


Da et fisketorg på Rådhusplassen ble lansert som en idé i 2011/2012 var begeistringen så unison at Oslo bystyre gikk enstemmig og tverrpolitisk inn for den - her skulle Bergen utfordres!

- Dette er bra for Oslo og bra for området. Nå blir det bare vanskeligere og vanskeligere å være bergenser, sa SV-representant Ingvild Reymert i bystyremøtet, ifølge Aftenposten.

Resultatet ble et bygg på drøyt 200 kvadratmeter med krembeliggenhet innerst på Rådhuskaia, ved inngangen til Aker Brygge. I bygget er det en tredel fiskedisk og to tredeler restaurant. Prislappen ble over 40 millioner kroner - finansieringen kom fra private investorer.

Rolig ved disken

En gråværsdag i starten av august er det brukbart med folk på det nå to år gamle Fisketorget. Men de fleste sitter til bords. Foran disken er det lite ventetid, mens køen vokser utenfor fish&chips-vogna 100 meter lenger inn mot Rådhusplassen.

Disken på Fisketorget bugner av lekre og dels kostbare råvarer, som kongekrabbeklør, piggvar og annen fisk med høy kilopris.

- Vi omsetter langt mer i restauranten enn fra salg over disk, medgir Helene Kristoffersen, eks-fisker, deleier og daglig leder, overfor Nettavisen Økonomi.

- Er det ikke litt stive priser her?

- Nei! 298 kroner kiloen for ferske reker er ikke stivt i det hele tatt.

- Jeg er veldig skuffa

Ingvild Reymert, nå nestleder i Oslo SV, var optimistisk på byens vegne i 2012, men er lite fornøyd med utviklingen.

- Byen ønsket seg et levende fisketorg, det var ikke dette vi så for oss . Det skulle være en åpen og tilgjengelig plass. Jeg er veldig skuffa! Da vi regulerte dette i bystyret, så det ut som det skulle bli et ordentlig fisketorg. Så her bør vi gå inn og se på hva som har skjedd, sier hun til Nettavisen Økonomi.

Helene Kristoffersen mener derimot at det er forestillingene om hva som er et fisketorg som må endres:

- Nå har vi holdt på i litt over to år, og når det gjelder definisjonen av et torg, tror jeg man må tenke fremtidsrettet. Jeg vet det var en del kritikk om høy sigarføring i starten. Men jeg føler at vi er ganske folkelige. Hvorfor i all verden skal vi ikke få servere den mater vi også selger samme sted? sier Kristoffersen.

- Vesentlig usikkerhet

De lekre sakene i disken skjuler en anstrengt økonomi. Årsresultatet for 2018 viser at virksomheten går med et dundrende underskudd.

En omsetning på 13 millioner ga et resultat før skatt på 3 millioner kroner i 2018. Fisketorget startet ordinær drift i juli 2017, omsatte for 6,1 millioner og fikk et underskudd på 2,3 millioner kroner det året.

2018-regnskapet viser også at selskapets bokførte aksjekapital er tapt. Selskapet har udekkede tap som har vokst fra 2,3 til 5,3 millioner fra 2017 til 2018. For å dekke inn tapet (- 4,6 millioner kroner), har aksjonærene gitt selskapet ansvarlige lån på til sammen 6,2 millioner kroner.

Omsetningen i 2019 er lavere enn i 2018, men underskuddet så langt i år langt er lavere grunnet kostnadskutt, fremholder styret i en note til regnskapet. Ifølge revisors beretning foreligger det «vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift».

Sliter med husleia

- Det koster penger å starte restaurant i Oslo. At vi går ikke i overskudd de første årene, er en overveid risiko. Vi har en 30-års avtale og er langsiktige, sier styreleder Jan Røkke til Nettavisen Økonomi på spørsmål om hvorfor aksjekapitalen er borte.

Årsregnskapene for både 2017 og 2018 viser at fisketorget sliter med å betale husleia - minimumsbeløpet er ikke inndekket. Røkke vil ikke si hvor høye leieutgiftene her, men forsikrer at selskapet ikke har akkumulert husleiegjeld. Posten «annen driftskostnad» er på 4,4 mill. kr., men dekker mer enn bare leieutgifter, forklarer styrelederen.

Manglende leieinnbetaling påvirker også økonomien til selskapet som forvalter bygget negativt. Forvirrende nok heter dette selskapet Fisketorget i Oslo AS - dette selskapet gikk med 2 millioner kroner i underskudd i 2018, og hadde ifølge regnskapet for høy gjeld i forhold til inntektene. Også styreleder Dag Schjerven i Fisketorget i Oslo peker på oppstartsproblemer.

- Det har vært begrensninger fra Oslo Havn for å få ønskede uteserveringer. Det kom først sent sommeren 2018, men vi har slitt med det samme nå i år. Inntektene var for lave i forhold til gjelda i i 2018, men det ser bedre ut nå i 2019. Det er en lavere omsetning enn det som er lagt til grunn, men kapitalmessig er det ingen fare, sier Schjerven.

En avtale mellom partene gir inntil videre mulighet for lavere leieinnbetalinger, opplyser begge styrelederne til Nettavisen Økonomi.

Ønsker bransjetreff

I notene til årsregnskapet framgår at fisketorgets videre drift hviler på omsetningen i sommer.

- Så langt er omsetningen faktisk noe over prognosene, sier styrelederen, som tror virksomheten vil klare seg til tross for tøffe oppstartsår.

- Hvor langsiktige er eierne som har gått inn med lån til selskapet?

- Vi er langsiktige. Alle eierne har interesse av å være med hele veien. Nå går det mot et lite overskudd i år.

- Hva skal til for at Fisketorget blir bærekraftig på lang sikt?

- Nå er jeg ikke en restaurant-driver, men jobber med eiendom. Virksomheten må være attraktiv for folk og Oslo by, og ikke bare turister. Vi må gå i pluss. Vi ønsker å fremme sjømat, og jobber med å få med oss organisasjoner i sjømatbransjen på ulike tilstelninger.