*Nettavisen* Økonomi.

Storstreik stopper skattepengene

5800 statsansatte kan bli tatt ut i streik fra torsdag. Det blir stopp i utbetaling av skattepengene og også tollerne tas ut i streik. Skoler og barnehager landet rundt blir berørt. Sjekk hvem som blir rammet.

27.05.04 00:44

LO Stat, YS og UHO har til sammen meldt plassfratredelse for 5800 statsansatte. Hvis de tre forbundene ikke klarer å bli enige med staten i meglingen, vil det bli storstreik torsdag morgen.

Partene står langt fra hverandre og fortsetter forhandlingene selv om fristen ved midnatt er passert. Hovedproblemene er totalrammen i oppgjøret, strid om lokal lønnsdannelse og foreslåtte endringer i sykelønnsordningen.

- Vi sliter. Utsiktene for at partene skal komme til enighet før meklingsfristen går ut ved midnatt er meget små, sa riksmeklingsmann Reidar Webster til Kanal 24 tidligere i kveld.

Også fristen for meglingen i kommuneoppgjøret og for Akademikerne er passert. Konflikt i disse to oppgjørene vil blant annet sørge for at lærere landet over tas ut i streik. Barnehager over hele landet vil også bli berørt.

- Vi er inne i en avgjørende og veldig vanskelig fase, sa meklingsmann Dag Nafstad en time før fristen gikk ut

- Umulig oppgave
Da meglingen i statsoppgjøret ble innledet for drøyt tre uker siden sa Riksmeglingsmann Reidar Webster at han så på oppgaven som nærmest «umulig». Strid om endringer i sykelønnsordningen og kamp om fordeling av lønnsmidler sentralt eller lokalt er hovedproblemene.

- Dette ser vanskelig ut, men vi er optimistiske i den forstand at vi håper å finne en løsning, sier statens forhandlingsleder Jørn Skille til TV 2 Nettavisen.

- Det er ingen tvil om at partene står langt fra hverandre. Vi ønsker ikke konflikt, men det er heller ingen tvil om at vi vil gå til streik hvis vi blir nødt, sier informasjonssjef i LO Stat Stein Erik Syrstad til TV 2 Nettavisen.

LO Stat har varslet streikeuttak for til sammen 3500 medlemmer. Streikeuttaket innebærer at en rekke direktoratet og statlige etater vil bli berørt. Uttaket rammer særlig skatteetaten og ligningskontorene i de store byene.

Må vente på skatten
Det betyr at utbetaling og innkreving av skattepenger blir berørt. Har du skatt til gode etter vårens oppgjør risikerer du dermed å måtte vente på skattepengene. Likeledes kan du få en uventet utsettelse på restskattregningen.

Ligningskontorene i Oslo, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø blir så godt som lammet av streiken.

- Ved de store bykontorene vil det kunne oppstå problemer med enkelte kontroller av skatteoppgjørene. Det kan føre til at enkelte skatteytere må vente til høsten før de mottar oppgjøret, sier direktør i Skattedirektoratet, Svein Kristensen, til TV 2 Nettavisen.

Kristensen understreker at han tror det vil dreie seg om et fåtall skatteytere. De fleste vil få oppgjøret tilsendt som normalt.

Får ikke kontrollert som vanlig
Men samtidig er det en del etterkontroller som ikke vil kunne gjennomføres, sier Kristensen.

- Vi foretat en del kontroller etter at vi har gitt klarsignal til kjøring av skatteoppgjøret. Dette vil vi få problemer med hvis det blir streik. Det kan igjen føre til at det vil komme flere endringer til høsten, sier han.

I tillegg vil en streik påvirke ligningen for næringsdrivende.

- En streik kan sørge for at de kontroller som skulle vært foretatt må utsettes, og det kan gi et stort arbeidspress etter at streiken er omme. I verste fall vil man få mange saker som må korrigeres etter at ligningen er lagt fram i høst, sier Kristensen.

Fylkesskattekontorene i ny byer vil i tillegg bli rammet når det gjelder momsarbeidet. Det gjør at tilbakebetaling av tilgodehavende av moms for næringsdrivende kan bli utsatt.

Tollerstreik
Blir det streik vil Tollvesenet bli berørt. Tollerne ved Svinesund og Ørje blir tatt ut i streik, det samme gjør ekspederende personell på de aller fleste ferjehavnene rundt i landet.

- Det er klart at streiken blir merkbar. Særlig for transportsiden vil dette få store konsekvenser. Tollvesenet vil ikke ha anledning til å ta imot og gjennomgå last som skal inn i landet. Dermed vil det kunne hope seg opp på grensestasjoner, sier Henrik Lyng, avdelingsdirektør Toll- og avgiftsdirektoratet til TV 2 Nettavisen.

Folk flest vil imidlertid merke lite. Kontrollene på grønn sone opprettholdes som normalt. Rød sone fjernes dermed, noe som medfører at de med for mye varer vil måtte sette dette igjen.

Passkontorene hos politiet vil imidlertid ikke bli berørt av en streik, slik det er blitt meldt tidligere.

Også trygdekontorene rundt i landet blir berørt. I de store byene vil ansatte i både fylkestrygde- og trygdekontorene bli tatt ut i streik. Hjelpemiddelsentraler vil være unnlatt og det har blitt gjort klart at det vil bli gitt dispensasjoner der hvor liv og helse settes på spill.

Se hele listen
I tillegg vil en rekke etater, direktorater og departementer bli rammet. Konkurransetilsynet, Politidirektoratet og Utlendingsdirektoratet er blant disse. Den fulle streikelisten ser du her.

Det understrekes samtidig fra LOs side at streikeuttaket er første fase i konflikten. En snarlig opptrapping er ikke utelukket. De tre fagforbundene representerer til sammen 130.000 statsansatte.

TV 2 Nettavisen følger meglingen i statsoppgjøret onsdag.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag