Rødts partileder Bjørnar Moxnes har levert et forslag i Stortinget for å granske det omtalte «drømmeseminaret» til påtroppende oljefondsjef Nicolai Tangen.

Forslaget inneholder krav om at toppledere i offentlig sektor må ta regningen for seminaret selv, og at Riksrevisjonen skal granske seminaret.

Presidentskapet, som behandler sakene før de havner i stortingssalen, har bestemt seg for å bruke en sjelden regel for å stoppe forslaget. Det bekrefter presidentskapet overfor Nettavisen.

Det er ikke før i kveld saken blir lagt frem for Stortinget.

Les mer: Slik svarer Norges Bank om Tangen-ansettelsen

– Slår ring om topplederne

– Nå prøver de store partiene å slå ring rundt regjeringen og topplederne i offentlige institusjoner som deltok på luksusarrangementet. Ved å nekte å behandle dette forslaget er konsekvensen at skattebetalerne blir sittende med regningen.

– Vi synes det er spesielt skuffende om Sp og Frp, som har kritisert denne typen offentlig pengebruk i media, nå i praksis forsvarer regjeringen og eliten i denne saken, sier Moxnes til Nettavisen.

Stortingets presidentskap skal benytte seg av den uvanlige regelen §39 E i Stortingets forretningsorden. Dette overrasker Rødt som viser til støtte fra faglig ekspertise.

– Forslaget er også helt i tråd med det fagpersoner som det jussprofessor Jan Fridthjof Bernt, har tatt til orde for, sier Moxnes.

Presidentskapets forslag til vedtak innebærer at saken ikke blir behandlet ordinært i Stortinget.

– Jeg skjønner heller ikke at det er noe grunnlag for å ikke behandle forslaget om å sette Riksrevisjonen på saken. Denne saken skriker etter en uavhengig granskning, og av Stortingets organer er det bare Riksrevisjonen som med loven i hånd kan granske alle sider og aktører, sier Rødt-lederen.

Kommentar: Norges Bank får syv milliarder problemer når Nicolai Tangen blir sjef i Oljefondet

– Formelle grunner

Det er et enstemmig presidentskap bestående av Høyre, Ap, Sp og Frp som står bak innstillingen. Andre visepresident Morten Wold (Frp) sier til Nettavisen at det er formelle grunner som ligger bak deres vedtak.

– Det er først og fremst rettslige, formelle grunner som gjør at presidentskapet foreslår at representantforslaget ikke tas til behandling, sier Wold til Nettavisen.

– Stortinget bør være tilbakeholdent med å detaljstyre regjeringen i spørsmål som gjelder enkeltpersoners rettigheter og plikter, slik dette forslaget innebærer, sier han.

Wold forklarer at forslaget innebærer at Stortinget skal be regjeringen sikre at en statsråd og offentlige embetsmenn selv betaler kostnadene knyttet til et bestemt seminar.

Kommentar: Tangen i Oljefondet er som en stjernekokk hos McDonalds

– Dersom det kreves tilbake penger fra embets- og tjenestemenn må det være rettslig grunnlag for det. Det er usikkert om regjeringen har et slikt hjemmelsgrunnlag, og et anmodningsvedtak fra Stortinget gir i seg selv ikke grunnlag for et slikt krav.