På en uke har Norge gått fra en tilnærmet normal situasjon til å være kastet ut i økonomisk krise, og i de nærmeste ukene vil nye, vanskelige valg stå for døren:

  • Er de økonomiske konsekvensene så store at vi må justere kursen?
  • Skal vi nasjonalisere næringslivet, eller tenke på tiden etter korona?
  • Er den helsemessige effekten av koronatiltakene verdt kostnadene?

Dette er ekstreme avveininger i en situasjon med mange motstridende interesser og få fakta. Til nå er seks eldre personer død av covid-19, mens NAV har fått 113.000 søknader om dagpenger.

Les også: Titusener av arbeidstakere sendes hjem

De største taperne til nå er eierne av næringslivet, og da er det ikke bare snakk om alle som eier aksjer og aksjefond ved Oslo børs. Men på siste måned har børsverdiene falt med over 30 prosent. I gjennomsnitt er 1/3 av verdiene blåst bort.

Når folk som ikke vet bedre «krever» at folk som Kjell Inge Røkke, Petter Stordalen og Bjørn Kjos skal ta sin del av regningen, så forstår de lite av virkeligheten.

  • Røkke har tapt 60 prosent av verdiene sine siste måned.
  • Over 70 prosent av verdiene til Bjørn Kjos i Norwegian er blåst bort.
  • Petter Stordalen, som ikke er børsnotert, har også milliardtap.


Med et mulig unntak for Bjørn Kjos er alle tre fortsatt milliardærer, så det er ingen som gråter for dem.

Men det er kortsiktig.

Les siste nytt om koronaviruset i Nettavisens nyhetsstudio

Dersom Norge skal ha en økonomi som fungerer, trenger vi et privat næringsliv. Og da må vi ha private eiere. Hvis ikke går dette som under den første bankkrisen: Bankene gikk konkurs, bankeierne tapte alt, mens staten nasjonaliserte banknæringen.

Om du er enig med meg i at dette er et problem eller om du synes det er greit, er ikke poenget. Det viktige er at vi er enige om at vi står overfor enorme politiske valg. Og da blir det helt feil å nærmest permittere folkestyret, slik Stortinget blir invitert til å gjøre i dag.

Regjeringen og statsminister Erna Solberg ber nemlig om særlige fullmakter i Lov om vern mot smittsomme sykdommer. Begrunnelsen er at behandlingen i Stortinget er for treg, noe som gjør regjeringen lite fleksibel. - Vi gjør dette for å få ting til å fungere, sa statsministeren i sin tale til folket.

Lovforslaget er hasteprodusert i all hemmelighet, uten noen høringer, og ble behandlet i et ekstraordinært statsråd i går, for å bli kjørt gjennom i Stortinget i dag.

- Dette er en kriselov for en krisetilstand, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland på Dagsnytt18, og fikk klart svar på tiltale fra professor Hans Petter Graver, ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo, som kaller det galskap.

Hans Petter Graver er ingen hvem som helst. Han har vært dekan ved Det juridiske fakultetet, har skrevet en rekke lærerbøker, og er leder for Det Norske Videnskaps-Akademi. Hans poeng er at vi har mange historiske eksempler på at rettssikkerheten til folk flest har blitt ofret i krisesituasjoner.

Les også: Denne fyllefesten får folk til å reagere

Se vi på lovforslaget, er det all grunn til å være skeptisk.

Formålet er greit nok, nemlig at man vil sikre forsvarlige og effektive tiltak mot covid-19-sykdommen.

Men for å få det til, skal man åpne for at regjeringen «kan i miderltidige forskrifter utfylle, supplere eller fravike gjeldende lovgiving så langt det er nødvendig for å ivareta lovens formål».

Akkurat for øyeblikket er halve Stortinget sendt hjem, og det er 87 representanter på plass i Oslo. Det er såvidt over minimum for å være vedtaksført, og det er et krav om at representantene må være fysisk tilstede.

Men fornuftig nok har Stortinget satt ned en særskilt komite som skal være klar til å behandle spesielle saker vedrørende korona-krisen. Stortingsflertallet har vist handlekraft og pushet regjeringen til å lage kraftigere krisepakker og vise større handlekraft.

Faktisk er det grunn til å være litt imponert over Stortingets evne til å ta raske og store beslutninger. Ledende politikere har jobbet døgnet rundt for å finne kompromisser, som dagens vedtak om å kutte arbeidsgiveavgiften med 4 prosentpoeng de neste to månedene.

På en uke har vi fått stengte grenser og en forskrift som gjør det ulovlig å dra på hytta. Hva skal til for å vedta portforbud og sette hele landet i husarrest, men kalle det dugnad? Og skal vi gjøre så inngripende tiltak uten debatt?

Det er også verdt å huske at den norske befolkningen ikke har valgt Erna Solberg, vi har valgt Stortinget. Og folkestyret sikres ved at det er den folkevalgte forsamlingen som har makten, mens regjeringen utøver - og ikke motsatt.

Les også: Legen som sjokkerte hos Fredrik Solvang: Nå dukker det opp en ny detalj

Med andre ord: Å få opp tempoet i beslutningene er vel og bra, men det er foreløpig ikke noe grunn til å permittere demokratiet. I de ukene vi nå står foran er det helt avgjørende at ulike interesser kommer til orde og at vi har en åpen debatt med ytringsfrihet.

Både koronasmitten og den økonomiske nedstengingen av Norge får brutale effekter, og begge deler er helsefarlig. Derfor er avveiningene så viktige i tiden som kommer.

Stortinget må sikre en arbeidsform som er rask og effektiv, men ikke gi fra seg makten. Landets lovgivende forsamling bør si nei til å gi regjeringen blancofullmakt til å opptre på tvers av norsk lov.

PS! Hva mener du? Er det riktig å gi statsminister Erna Solberg og regjeringen vidtgående fullmakter, eller må de finne seg i å drøfte saken med flertallet på Stortinget? Skriv et lesebrev!