Det bekrefter stortingspresident Tone W. Trøen (H) i en epost til NTB.

– Stortingets presidentskap har besluttet en gjennomgang av ordningen med etterlønn og fratredelsesytelser for stortingsrepresentanter i løpet av høsten 2021. Dette er i lys av regjeringens gjennomgang av tilsvarende ordninger for regjeringsmedlemmer, sier hun.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken. Avisen har skrevet flere artikler om avgåtte regjeringsmedlemmer som har fått etterlønn til tross for at de hadde jobb å gå til. Nylig hadde de en tilsvarende gjennomgang for stortingsrepresentanter.

Les også: Mottok inntekt og etterlønn samtidig - da brøt de stortingsreglene

– Når det gjelder fratredelses- og etterlønn, er det tidligere besluttet at det fra og med i år vil gjennomføres kontroll mot blant annet skattemyndighetene og mot andre kilder om inntekter i perioden, og oppstart av virksomhet i forbindelse med etterlønn og fratredelsesytelse, sier Trøen i eposten til NTB.

Pendlerbolig-reglene

Ordningen med pendlerboliger til stortingsrepresentanter skal også gjennomgås i kjølvannet av flere mediesaker.

Nylig avslørte Aftenposten at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad hadde fått gratis pendlerbolig av Stortinget samtidig som han eide og leide ut en leilighet på Lillestrøm.

Les også: Høyre-politiker utsatte jobbstart – fikk etterlønn fra Stortinget

Også tidligere har det vært lignende saker, blant annet om Himanshu Gulati, som eide fire leiligheter i Oslo og likevel fikk gratis pendlerbolig. Årsaken var at han hadde kjøpt seg leilighet på Jessheim, som var mer enn 40 kilometer unna. Da var han kvalifisert til pendlerleilighet.

Gjennomgang i høst

– Stortingets presidentskapet har besluttet gjennomgang av regler for Stortingets pendlerboliger som skal gjennomføres høsten 2021, bekrefter stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) i en epost til NTB.

I et intervju med Vårt Land understreker hun at det vil være det neste presidentskapet som vil måtte ta ansvar for dette.

– Det er grunn til å se på om ordningen med pendlerboliger fungerer etter hensikten. Men det må skje etter en grundig vurdering, så det er noe det neste Stortinget må ta stilling til, sier hun.

Ingen kontrollmekanisme

Stortingsdirektør Marianne Andreassen sa i et nylig intervju med Aftenposten at det ikke finnes noen kontrollmekanisme for ordningen med pendlerboliger, utover at representantene må dokumentere et behov første gang de søker om en slik bolig.

Etter det blir de bedt om å bekrefte dette behovet årlig, men det blir ikke ettergått videre.

Stortinget gjør ingen stikkprøver av ordningen, og heller ingen undersøkelser av hvilke eiendommer representantene eier i Oslo eller andre steder.