Vanligvis synes jeg det er rart at Stortinget bevilger seg over 100 dager møtefri hvert år, men i år kan jeg knapt vente på stortingsferien. For hver dag som går renner milliardene ut av statskassen.

Felles for både «regnbue-firerbanden» og «blågrønne-firerbanden» er at Fremskrittspartiet er med når pengene deles ut. Og Senterpartiet kaster seg på når sjansen byr seg.

Det dyreste har vært skatteletten til oljeselskapene, som koster oss et sted mellom åtte og 39 milliarder, avhengig av regnemetode (se forklaring i faktaramme).

Mens flertallet ennå var påvirket av oljerusen ble et vedtak kjørt igjennom i finanskomiteen om at «Stortinget ber regjeringen senest innen utgangen av oktober 2020 legge frem et lovforslag om en løsning for å sikre ilandsføringsterminalen på Veidnes».

Det er bare tre feil ved dette pålegget:

a) Det er et luftslott som aldri vil bli gjennomført
b) Det ville kostet skattebetalerne 3,6 milliarder
c) Økonomene blir bedt om å knuse kalkulatoren

Det gigantiske produkssjonsskipet skal ligge på feltet og produsere oljen fra undervannsinstallasjoner. Så pumpes oljen over på tankskip og eksporteres ut i verden. Vi kan la klimadiskusjonen ligge, men hvis feltet først skal bygges ut, så er dette den mest lønnsomme måten for den norske statskassen.

Men lokalpolitikere i Finnmark har lyst på en oljeterminal på Veidnes, og har kjørt en kampanje i lang tid for dette ulønnsomme alternativet. Gang på gang er kravet tilbakevist. Planen om en stor terminal ble vraket i 2018, og selv en nedjustert terminal ble skrinlagt etter at Equinor fastlo at det ville fordyre prosjektet med 3,6 milliarder kroner.

Her er Equinors regnestykke: Ikke grunnlag for omlastningsterminal på Veidnes

Årsaken til at det er dyrt og ulønnsomt er lettfattelig: Hvorfor frakte oljen inn i en finnmarksfjord for å bli lastet om, når den kan lastes i oljetankere direkte på feltet?

Så kan vi spole frem til Stortinget denne uken. Den borgerlige firerbanden, inklusivt Fremskrittspartiet, ville nøye seg med å pålegge regjeringen om å vurdere om Veidnes kan bli noe av etter oljeskatteletten, og er påpasselig om at en slik utredning må bygge på bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske vurderinger.

I klartekst: Lag en utredning vi kan legge i skuffen.

Dette var ikke godt nok for Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og etter tautrekking ble alle partiene - unntatt Rødt, MDG og SV - med på vedtaket.

Hvis vi skal ta flertallet på Stortinget på alvor, så vil de altså pålegge regjeringen å legge frem en lov om at oljen skal omlastes ved Veidnes, koste hva det koste vil. Direkte og indirekte eier staten litt over halvparten, mens de private eierne i Equinor og Vår Energi (Eni og HitecVision) eier resten.

Det er dette partnerskapet som bestemte seg for å droppe den ulønnsomme terminalen og gå for produksjonsskip og lasting på feltet i stedet: - Vi har virkelig snudd hver stein for å finne økonomisk gjennomførbare løsninge for en terminal, men har ikke funnet grunnlag for å fortsette med prosjektet, forklarte konserndirektør Anders Opedal i Equinor i desember i fjor.

Da gikk toget. Om få måneder kommer skroget til produksjonsskipet for Johan Castberg-feltet i Barentshavet til Norge. Planen er å starte oljeproduksjonen i Barentshavet i 2022.

For å gjøre feltet lønnsomt skal oljen produseres på feltet og sendes direkte ut i verden på tankskip - en produksjonsform som har eksistert i Nordsjøen i mange tiår.

Lokale politikere har ønsket seg en oljeterminal på Veidnes i Finnmark, men den planen er skutt ned en rekke ganger. Også det siste halmstrået - en skip-til-skip-omlasting inne i fjorden eller et kaianlegg - ble også forkastet.

Det var det 3,6 milliarder gode grunner til. Luftslottet var ikke lønnsomt og statskontrollerte Equinor vendte tommelen ned. Heldigvis.

Equinor anslår at Johan Castberg-utbyggingen uansett vil sysselsette 1.750 årsverk i Nord-Norge, av dem 700 i Nord-Troms og Finnmark. Og i driftsfasen rundt 470 årsverk, av dem 265 i Nord-Troms og Finnmark. Helikopterbasen skal være i Hammerfest. Det blir altså store ringvirkninger av oljeutbyggingen, uansett.

Omlasting i Finnmark koster 3,6 milliarder kroner av skattebetalernes penger. Da får kystinnbyggerne gleden av å sitte med kikkert og se på omlasting fra et tankskip til et annet.

I stedet for å bruke 3,6 milliarder kroner til omlasting i Finnmark, kunne de samme pengene reddet kommuneøkonomien lokalt. Det nysammenslåtte Troms og Finnmark har nylig vedtatt en økonomiplan der de må spare 90-130 millioner kroner i året de neste fire årene.eidn

Finnmark har snaut 76.000 innbyggere. De kunne fått 47.500 kroner hver i gave fra staten, evnt en årlig sydenferie med alt betalt i mange år fremover.

(I første versjon av kommentaren var det kart med feil Veidnes. Det finnes faktisk tre i Finnmark, blir jeg fortalt av lokalkjente. Den korrekte plasseringen er Veidneset i Nordkapp kommune, geografisk i Sarnesfjorden ved Magerøyusundet, 15 km fra Honningsvåg. Her får jeg ydmykt innrømme feil, men hva mer kan man forvente av en søring;-)

Poenget er at penger vi kaster ut av vinduet i oljevirksomheten enten stjeles fra fremtidens generasjoner, eller gjør at vi ikke har råd til andre ting vi trenger. Det heter prioritering og er et fremmedord på Stortinget akkurat nå.

Det er for øvrig lov å håpe at finanskomiteens innstilling er spill for galleriet, og at det ikke blir noe av noe ilandføring eller omlasting i Finnmark.

Som nevnt har Stortinget hvert år over 100 dager uten fellesmøter. Når hele resten av landet har lært at det går an å arbeide effektivt elektronisk, så er det litt vanskelig å forstå hvorfor representantene ikke både kan være i kontakt med velgerne, og samtidig delta i nasjonalforsamlingen, men pytt-pytt.

Siste ordinære møtedag blir 19. juni, og Stortingets høytidelige åpning i høst skjer 2. oktober. Det skulle bli 104 dagers møtefri.

Akkurat i år kan statskassen knapt vente på at de tar ferie!

PS! Hva mener du? Er det fornuftig å laste om oljen på Veidnes, eller er det best å bruke den mest lønnsome produksjonsformen? Skriv et leserbrev!