Torsdag leverte Næringskomiteen sin innstilling på dagligvaremeldingen. Komiteen er enige om å be regjeringen om å utrede tiltak for å begrense utbredelsen av dagligvarekjedenes egne merkevarer (EMV). I tillegg vil de at kjedene skal ha tydeligere merking av slike produkter, for å tydeliggjøre opprinnelseslandet til råvarene.

- Samlet sett skjerper vi kontrollen av dagligvarekjedene, men ikke så mye som vi i Sp ønsker. Men det er helt nytt at vi kan regulere markedet så tydelig, sier næringskomiteens leder, Geir Pollestad (Sp), til Nettavisen.

En rekke kjente varemerker er EMV, som First Price, Eldorado, Folkets og Jacobs (Norgesgruppen), Solvinge, Kjeldsberg (Rema 1000), og X-tra og Änglamark (Coop).

Les også: Kiwi- og Meny-eier Norgesgruppen gjør endringer i emballasjen sin

Kritisk

I komiteens innstilling fremgår det at regjeringen skal be Konkurransetilsynet følge ekstra godt med på EMV og konsentrasjon av kjedemakt. De sier at de har merket seg at mange mener at slike varer ikke fører til mer variasjon i butikkhyllene, men snarere kan presse ut andre varer fra andre produsenter. De vises også til at «man har sett flere eksempler på at importer råvarer benyttes i produksjon av EMV».

Les også: Stadig færre Gilde-produkter i dagligvarehyllene: - Det er krevende for oss

«Egne merkevarer må ikke få en så dominerende stilling at de presser ut andre aktører og hindrer innovasjon», heter det i komiteens innstilling.

- Her viser Stortinget en vilje til å regulere dagligvarekjedenes makt, og det er gledelig. Vi ønsker billigere varer, bedre utvalg og en mer jevn fordeling av makt, sier Pollestad.

Flere tiltak

Det er flere tiltak Næringskomiteen ber regjeringen om å få gjennomslag for, for at EMV-utbredelsen skal begrenses mest mulig.

Pollestad forteller at det ene tiltaket er å sørge for at kjedene ikke får så dominerende stilling at de hindrer innovasjon.

Les også: Har du lagt merke til dette i butikkhyllene: Nå tar bonde-general et oppgjør med Kiwi

Et annet tiltak er å sørge for at rabatter kjedene får, for eksempel med bedre innkjøpsbetingelser fra enkelte leverandører, skal komme forbrukerne til gode.

- Vi gir Konkurransetilsynet beskjed om å følge med ekstra nøye på dette. Pengene de tjener på dette skal ikke gå til å finansiere EMV, men rett ut i butikken til forbrukerne, sier Pollestad.

- Dere vil jo også instruere Konkurransetilsynet til å hindre usaklige innkjøpsbetingelser. Hva tenker dere at dere oppnår med det?

- Dette forslaget står alle partiene utenom Senterpartiet bak. Vi ønsker å utrede dette nærmere, og er ikke med på det fordi vi mener ansvaret skal ligge hos kjedene, og ikke hos leverandørene, sier han, og forklarer:

- Selv de største leverandørene vil kunne komme i tvangssituasjoner med kjedene hvor de ikke egentlig har noe alternativ, og derfor må ansvaret ligge hos kjedene.

Næringskomiteen er opptatt av at det skal bli riktig prising av varer, og ikke dyrere.

- Det er sluttsummen på kassalappen som teller, sier han-

Må merke importvarer bedre

En annen ting komiteen har blitt enige om, er at merkingen av produktene må bli bedre.

- Vi stiller krav til betydningen av at EMV skal merkes bedre. Vi er opptatte av at en ikke skal kunne selge en type kjøttdeig og ha samme merking uavhengig om det er norsk eller tysk råvare. Opprinnelsesland må bli tydeligere, sier han.

Stortingsmeldingen om dagligvare og konkurranse skal vedtas i Stortinget i februar.

Nettavisen har vært i kontrakt med Coop og Norgesgruppen. Coop tror ikke tiltakene vil påvirke deres produkter, mens Norgesgruppen ikke vil uttale seg før de har satt seg nærmere inn i rapporten.