Gå til sidens hovedinnhold

Straffer Norge for ørretdumping

EU-kommisjonen vil innføre straffetiltak mot Norge for dumping av ørret i unionens marked.

EU-kommisjonen står fast på forslaget om å innføre permanent straffetoll på norsk oppdrettsørret etter et møte i EUs antidumpingkomité fredag kveld.

Et knapt flertall i komiteen støttet Kommisjonens forslag om å innføre en straffetoll på 19,9 prosent.

- Vi går videre med forslaget vårt om faste tiltak, og vil legge dette fram for EUs medlemsland om kort tid, sier EU-kommisjonens talskvinne Arancha Gonzalez til NTB.

Dersom EU-landene går inn for antidumpingtiltak mot Norge, er det første gang det skjer i EØS-avtalens historie.

Norge skuffet
Forslaget må støttes av EU-landenes regjeringer i Ministerrådet før det blir iverksatt. Men EUs antidumpingkomité er sammensatt av representanter fra medlemslandene, og Gonzalez tror derfor forslaget vil bli vedtatt.

- I 99 prosent av sakene hvor vi innstiller på tiltak, følger EUs råd vår anbefaling, sier hun.

Det er uklart når saken blir behandlet. Forslaget må fremmes før 18. mars.

Norge har kjempet knallhardt for å slippe unna straffetiltak på ørret. Den norske EU-ambassadøren Bjørn T. Grydeland er skuffet.

- Vi skulle gjerne sett et annet utfall. Men saken er ikke avgjort. Vi har merket oss at et relativt knapt flertall støttet Kommisjonen. Vi vil benytte tiden framover til å påvirke og argumentere for vårt syn, sier Grydeland.

Finsk klage
Han viser til at flere medlemsland også foreslo at det forhandles fram en avtale med norske eksportører i stedet for at det innføres straffetoll. Dette har produsenter på Færøyene fått.

Ørretnæringen er liten sammenlignet med laksenæringen, men likevel viktig, fordi den lager et produkt i kraftig vekst.

Bakgrunnen for EU-forslaget om straffetoll er en klage fra finske oppdrettere. De hevdet norsk ørret ble dumpet i EU-markedet i 2001 og 2002.

EU-kommisjonen støttet Finland, og en midlertidig straffetoll på 21,4 prosent ble innført i september.

Presset til lakseavtale
Norge ble i 1997 truet med straffetoll på laks, men gikk i stedet med på en omstridt minsteprisavtale, som ble avviklet i fjor.

Både norske myndigheter og norske eksportører mener påstandene om dumping er basert på et galt statistikkgrunnlag.

Norge hevder blant annet at den påståtte dumpingen ikke berører 25 prosent av EU-markedet, slik kravet er for at straffetiltak skal innføres.

EU-kommisjonen hevder derimot at 25,18 prosent av markedet er berørt, og at straff dermed kan innføres.

(NTB)

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?