Det var i mai 2017 at den tidligere Liverpool-spilleren ble anmeldt, og senere saksøkt av sin ekskone. Stridens kjerne gikk ut på i alt ti uttak på til sammen 483 000 kroner fra en felles konto.

Nå har statsadvokaten i Møre og Romsdal valgt å henlegge straffesaken, med begrunnelse i at det ikke finnes noe bevis for noe straffbart.

- Denne straffesaken har vært enormt belastende for John Arne. Det å bli beskyldt urettmessig for å ta pengene han selv har gitt til sine barn har vært en lidelse i over et år, sier Riises manager Erland Bakke til Dagbladet.

Ble anmeldt for grovt underslag

I politisaken ble Riise anmeldt for det ekskona mente var underslag eller grovt underslag, som reguleres av straffelovens paragraf 324 og 325. Strafferammen for underslag er bøter til to års fengsel.

I april i fjor ble Riise dømt til å betale tilbake hele beløpet på 483.000 kroner. Da sa Riises manager, Erland Bakke, følgende til Nettavisen:

- Vi er uenige med dommen. Men nå skal vi sette oss ned og vurdere om vi skal anke eller ikke. Dommen i seg selv er uproblematisk. Pengene står allerede på en sparekonto Riise disponerer, og vil bli overført til en sperret konto.

- Når den andre personen også tok ut penger fra den samme kontoen striden dreier seg om, synes vi det er merkelig at de samme reglene ikke gjelder for motparten.

Inngikk forlik

Riise nektet å akseptere dommen, og hyret inn John Christian Elden til å føre ankesaken.

Rettssaken var opprinnelig berammet til 3. desember i Frostating lagmannsrett, men før den tid ble det inngått et forlik.

- John Arne Riise har fullt ut akseptert å betale tilbake pengene. Dette skal hans advokat John Christian Elden ordne. En avtale mellom partene er signert og det er ikke lenger noen tvist.

- Min klient orker ikke å fortsette kampen mot Riise, nå er han villig til å betale de 483.000 fullt ut, noe vi mener er en god løsning, sa advokat Mette Yvonne Larsen til Nettavisen.

Bakgrunnen for konflikten er at Riise i tidsrommet 07.12.16 - 19.03.17 tappet med til sammen ti uttak. Totalbeløpet var på 483.000 kroner. Pengene tilhørte en tredjeperson.

Det største uttaket var på 150.000 kroner, og Riise har aldri bestridt at han har tatt penger ut av kontoen, men motsatte seg kravet da han ble saksøkt.

- Motparten har akseptert det forliksforslaget Riise fremsatte før saken ble behandlet i tingretten. Pengene blir stående på sperret konto og begge parter overfører fra sine konti til en felles konto, skrev Elden i en mail til Nettavisen i november i fjor.