Det opplyser partene lørdag morgen.

Partene er blant enige om å fjerne tolvtimersregelen. De som jobber mindre enn tolv timer i uka, har tidligere ikke hatt krav på tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid.

Les også: Ikea, Coop og Kiwi trues av storstreik: Risikerer stengte dører

Partene er blant enige om å fjerne tolvtimersregelen. De som jobber mindre enn tolv timer i uka, har tidligere ikke hatt krav på tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid.

– Å bli kvitt tolvtimersregelen har vært et viktig likestillingskrav for oss i mange år. Uten tolvtimersregelen vil det nå bli langt mer attraktivt å tilby deltidsansatte økt stillingsprosent. Dette er et krav om heltid, og dessuten er det et likestillingskrav, sier forbundsleder Christopher Beckham i Handel og Kontor i en uttalelse.

Uenighet om forskuttering av sykelønn

Handel og Kontor hadde som mål å få full lønn under sykdom, men det ble det ikke oppnådd enighet om.

– Forskuttering av sykelønn er viktig, og med avtalen frontfaget klarte å forhandle fram, så blir det ikke mulig å forskjellsbehandle ansatte på arbeidsplassen. Det skal ikke være sånn at lederne har gode sykelønnsbetingelser mens de ansatte ikke har, sier Beckham.

Virke opplyser at det var viktig for organisasjonen å «følge det samme likebehandlingsprinsippet for forskuttering av sykepenger som ligger i frontfaget».

– En annen løsning ville virket konkurransevridende og var derfor aldri aktuell for Virke, opplyser hovedorganisasjonen til handels- og tjenestenæringen.

Bærekraft med i avtalen

Samtidig er det første gang at partene i arbeidslivet har forhandlet miljø og klima inn i tariffavtalene.

Les også: Slår knallhardt tilbake mot Listhaug og Biltema: – Det er faktisk ikke jeg som har ansvar

– Denne avtalen bygger kompetanse i virksomhetene og stimulerer til bærekraftig omstilling i handels- og tjenestenæringen. Målet er å sikre norske arbeidsplasser og konkurransekraft i fremtiden, og dette er et godt steg i den retningen, sier Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen.

Det innebærer blant annet at tillitsvalgte og arbeidsgivere lokalt skal vurdere og drøfte bedriftens påvirkning på klima, miljø og samfunn. I tillegg skal partene lokalt finne tiltak som er tilpasset den enkelte bedrift.

Parat relativt fornøyd

Ved midnatt natt til lørdag utløp fristen for meklingen mellom arbeidstakernes organisasjon Handel og Kontor og arbeidsgiverne i Virke.

Organiserte i arbeidstakerorganisasjonen Parat omfattes også av meklingen.

– Vi har fått gjennomslag for kravene om en lønnsramme i tråd med frontfaget. Koronasituasjonen og hensynet til jobben med å sikre medlemmene en jobb å gå til tatt i betraktning, så er vi relativt fornøyd med resultatet av oppgjøret, der vi sikrer norske arbeidstakere en stabil kjøpekraft, sier Parats forhandlingsleder Kjell Morten Aune i en pressemelding.

Brudd i august

Forhandlingene om ny Landsoverenskomst gikk til mekling etter at det ble brudd i forhandlingene mellom Virke og Handel og Kontor 28. august.

Koronapandemien har påvirket forhandlingene. Ifølge Virke-sjef Horneland Kristensen har virksomhetene som omfattes av meklingen, hatt et omsetningsfall på 1,95 milliarder kroner under pandemien.

Riksmekler Mats W. Ruland opplyste fredag kveld at det var reell fare for streik mellom partene.

For tre uker siden ble en storstreik i frontfaget avverget. Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri og fagforbundene Fellesforbundet og Parat kom da til enighet om en lønnsvekst på 1,7 prosent