Gå til sidens hovedinnhold

Streikegeneralen tjener over 1,4 millioner: - Jeg jobber fryktelig mange timer

Lederen av Norsk Sykepleierforbund tjener like mye som en statsråd, generalsekretæren enda mer.

Sykepleierforbundet (NSF) er overhodet ikke fornøyd med årets ramme i lønnsoppgjøret og har så langt tatt ut over 700 sykepleiere i streik. NSF krever et vesentlig lønnstillegg, noe vi skal komme tilbake til.

Men lederne i forbundet får godt betalt. I juni 2017 vedtok forbundsstyret i NSF at forbundsleders lønn skulle opp fra 90 prosent av statsrådslønnen til 100 prosent.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet kan derfor se frem til en årslønn på 1,41 millioner kroner, og det kan bli mer. Lønnen er ikke justert siden 2019, i påvente av utredning fra lønnskommisjonen til Stortinget.

Les også: Ut mot streikende lærere og sykepleiere: – Umusikalsk at disse yrkesgruppene streiker når ikke pandemien er over

Ingen vekst i fjor

- Lønnen min er bestemt av styret i forbundet, og det har vært en tilsvarende godtgjørelse i årevis. Jeg hadde ingen lønnsvekst i 2020, og så jobber jeg fryktelig mange timer, sier Larsen til Nettavisen Økonomi.

Hun henviser ellers til generalsekretæren i forbundet og har ingen ytterligere kommentarer til egen lønn. På spørsmål om hvorfor lederen av Sykepleierforbundets skal tjene det samme som en statsråd, svarer generalsekretær Olaug Flø Brekke:

- Den beslutningen ble tatt av et samlet forbundsstyre, som argumenterte for det store ansvaret forbundslederen ha. Å være leder av NSF er ikke en jobb, det er nærmest en livsstil 24 timer i døgnet.

- Så det har ikke vært noen reaksjoner fra sykepleierne?

- Nei, dette har ikke vært debattert eller agert på, og jeg har heller ikke hørt noe fra de øvrige styremedlemmene, svarer Brekke.

Les også: Streiker mot lønnstilbud på 22.000 kroner i trygge kommunale stillinger

Står i stil

Selv har hun en samlet godtgjørelse i året på over 1,7 millioner kroner, tilsynelatende like mye som statsministeren. Men den godtgjørelsen inneholder også pensjonsopptjening.

- Min lønn er på knappe 1,5 millioner kroner, som jeg mener står i stil med ansvaret og antall arbeidstimer jeg legger ned. Vi snakker om nærmere 70-80 timer i uken, sier Brekke, som også har krav på seks måneders etterlønn.

- Da forbundsstyret tilsatte meg i 2012, kom jeg fra en stilling som rådmann, og forbundsstyret skulle matche en markedslønn. Jeg har de senere årene hatt en helt ordinær lønnsutvikling i tråd med utviklingen i staten, hevder Brekke.

Til sammen mottok forbundsstyret i NSF i 2019 5,2 millioner i honorarer og godtgjørelse, inklusive pensjonspremier. De offisielle regnskapstallene for NSF for 2020 er ennå ikke klare.

Les også: Full oversikt: Disse rammes av streiken

650.000 kroner

Men Larsen har svært ambisiøse krav om hva hennes medlemmer bør tjene for å sikre det NSF mener er nødvendig rekruttering og stoppe avgangene.

- Vi har sagt 650.000 kroner uten tillegg for en spesialsykepleier. Dette har vi eksempelvis sett under pandemien er et minimum for trekke tilbake de rundt 700 utdannede spesialsykepleiere fra andre jobber. Så har vi dag en forskjell på rundt 50.000 kroner for vanlige sykepleiere, sier forbundslederen,

Med andre ord bør sykepleiere tjene 600.000 kroner i året uten tillegg.

- For øvrig er det ikke rekrutteringen som er hovedproblemet, det er å beholde sykepleiere. Hva som er nødvendig for å rekruttere, er også avhengig av flere andre ting som hvor hen i landet, ansvars- og fagområde og kompetanseutvikling, sier Larsen.

Sykepleierforbundet krevde i fjor vår høyere ulempetillegg.

Avhengig av om KS eller Spekter er motpart, får sykepleierne henholdsvis 56 og 70 kroner i kvelds- og nattillegg mellom kl 17.00 og 06.00. Dette er sentralt forhandlede tillegg som skal anses som et minimum, men larsen hevder 40 og 53 kroner er det vanlige

Det er videre graderte satser for lørdags- og søndagsjobbing, opp mot 150 kroner timen.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) lå den gjennomsnittlige månedslønnen i fjor for sykepleiere på 47.000 kroner, drøyt 560.000 kroner i året. Eiendomsverdi opererer med en lønn på ca. 575.000 kroner når de utarbeider den såkalte Sykepleierindeksen.

Stor streikekasse

Spesialsykepleierne hadde i fjor ifølge SSB en månedslønn på drøyt 50.000 kroner, litt over 600.000 kroner i årslønn.

Årsrapporten for 2019 viser for øvrig at NSF drar inn over en halv milliard i medlemsinntekter i året. Forbundet har totale driftsinntekter på godt over 600 millioner kroner.

I 2019 hadde NSF i tillegg hele 75 millioner kroner i finansinntekter, takket være en veldig god avkastning på fondene de har plassert penger i. For halvannet år siden utgjorde fond og bankinnskudd til sammen 760 millioner kroner, med andre ord en velfylt streikekasse.

Les også: Unios forhandlingsleder: – Vi har vilje og evne til å stå i streik

Pent tillegg

Så har vi de streikende lærerne. Leder av Utdanningsforbundet, Steffen Handal, har en årslønn på ca. 1,2 millioner kroner.

Dette er en lønn som er beregnet med utgangspunktet hva Handal hadde som lærer i grunnskolen, pluss den lønnen han ble frikjøpt fra. Det inkluderer et tillegg på 5,5 G, der 1G for tiden utgjør drøyt 106.000 kroner. På spørsmål om Handal synes han fortjener lønnen, svarer han:

- Den er fastsatt av Utdanningsforbundet, og jeg kommenterer ikke egen lønn.

- Hva bør en gjennomsnittlig lærer i grunnskolen tjene for å sikre nødvendig rekruttering?

- Vårt krav innebærer en klar reallønnsvekst, men hva det bør være for det enkelte medlem, er vanskelig å svare på.

50.000 mer

Utdanningsforbundet gjør et poeng av at utdanningsansatte i perioden 2004-2019 har hatt 14 prosentpoeng lavere lønnsvekst enn andre ansatte i kommunen. Gitt en tilsvarende utvikling som øvrige kommunalt ansatte, ville lærerlønnen ha vært 50.000 kroner høyere

Kommunenes Sentralforbund har overfor NRK.no kvittert med at lærere er blant de best lønnede i kommunal sektor, og at det ikke er en relevant sammenlikning.

For lærere opererer ellers SSB med en rekke undergrupper, som universitets/høyskolelærere (52.000 kroner i måneden), «andre lærere» (49.680 kroner), mens grunnskolelærerne og yrkesfaglærerne i 2020 tjente drøyt 46.000 kroner i måneden. Det tilsvarer rundt 555.000 kroner i året.

Felles for både sykepleiere og lærere er at de har en lønn som er omtrent på høyde med gjennomsnittet for alle yrkesgrupper. I 2020 utgjorde den 48.750 kroner i månedslønn.

Reklame

Endelig på lager igjen: Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk