Resultatet av streiken i Foodora kan nemlig bli en tariffavtale skreddersydd for plattform-ansatte («delingsøkonomi-ansatte»). Konflikten er en prøvestein på om norske LO kan tilpasse seg nye bransjer, men også en prøvestein på om internasjonal online-basert virksomhet overhodet er interessert i å tilpasse seg norske arbeidsvilkår.


Som Nettavisen skrev mandag gikk de Foodora-syklistene ut i streik fra og med tirsdag 20. august 2019. Foodora-ledelsen hevder de streikende krever å få en timelønn på 314 kroner timen, noe Fellesforbundet sier er en helt feil gjengivelse av lønnskravet. Per i dag har syklistene en grunnlønn på 120 kroner i timen, uka rundt, formiddag som kveld, pluss et kronetillegg per levering. Tillegget er 15 kroner på hverdager, 20 på lørdager og 25 på søndager. Det regnes et snitt på 2,5 leveringer i timen.

Ledelsen i selskapet hevder snitt-timelønna etter dette ligger på 174 kroner, de ansatte hevder at dette tallet ikke er korrekt, de mener snittlønna er lavere. Lønna har ikke vært regulert de siste tre år, noe som innebærer en reell lønnsnedgang, med mindre flåten er blitt mer effektivt drevet.

Sykkel og mobiltelefon

Et vesentlig punkt i uenigheten mellom partene er at budene vil ha en godtgjørelse for utgifter til sykkel og mobiltelefon. Alle budene holder selv sykkel og mobil, og slitasjen er stor på syklene, faktisk også på mobilen, fordi den må opp og ned et utall ganger mens syklisten sykler, løper eller sjauer. Det går noen telefoner i bakken i løpet av året, altså.

De ansatte får per i dag ikke noe tilskudd til sykkelutstyr. Som gutte-mamma kjenner jeg at jeg blir opprørt over det. Dårlige dekk og bremser innebærer en stor sikkerhetsrisiko i Oslo-trafikken om vinteren og unggutter prioriterer gjerne cash framfor sikkerhet. Særlig hvis de har dårlig råd.

Men som arbeidslivs-forfatter får jeg vann i munnen av denne streiken. Det er den første streiken i en «delingsøkonomi-bedrift» i Norge. Hva skjer når et tysk børsnotert online-basert matvare-leverandør, Delivery Hero (Foodoras eier) møter den norske modellen i form av mektige Fellesforbundet? (Anm: Norsk transportarbeiderforbund NTF er nylig blitt en del av Fellesforbundet som igjen er en del av LO). Et forbund som også samarbeider med andre europeiske fagorganisasjoner? Blir det «sykkelbud i alle land, foren eder»? (omskrivning av gamle Marx).

Passer ikke inn

Med hensyn til hvilken tariffavtale partene skal inngå, skal jeg ikke trette leserne med alternativene. Annet enn å si at det er hylende interessant for oss nerder, fordi Foodora ikke passer inn i noen eksisterende tariffavtale. De bør altså, slik jeg ser det, benytte muligheten til å bygge en tariffavtale helt fra «scratch». Arbeidsgiverne bør få sitt i fleksible arbeidstidsordninger, mens arbeidstakerne må få årlige lønnsforhandlinger og ikke minst HMS-ordninger (refusjon for sykkelhold) som forplikter begge parter.

Den norske sjefen i Foodora, Claus Tengberg, sier til Nettavisen at de streikendes krav vil føre til en kostnadsøkning på 100 millioner og dermed gjøre videre drift umulig. Jeg tror Tengberg her kan ha bommet på utregningen av pensjonskostnader (AFP) ved tariffavtale, for innbetalingen til AFP for bedriftene starter ved ca 100 000 kroner i lønn (1G). Foodoras syklister jobber fra 10 timer og oppover i uka, og snitt-tiden for ansettelse er mindre enn et år.

Likevel: AFP er et problem mellom partene, akkurat slik det er i andre bransjer med lav gjennomsnittsalder. Snittalderen på syklistene er 25 år og ingen ser vel for seg at de skal ha denne jobben til de blir gamle. Ideelt sett burde altså AFP vært forhandlet ut av dette tariffområdet, men det er en politisk (og kanskje tariff-teknisk) umulighet.

Legger ned på sekundet

En ting har svenske Tengberg rett i: Eierne vil ikke tenke seg om mer enn to sekunder før de legger ned i Norge, hvis driften blir for dyr. Foodoras konkurrenter driver uten ansettelse overhodet, de har innleide eller selvstendig næringsdrivende sykkelbud).

Det er en vanlig form for organisering av arbeidskraft innen varetransport generelt og åpner opp for rå utnyttelse av uorganisert arbeidskraft. Tengberg har altså et poeng når han sier at Foodora er blant de beste i klassen hva arbeidsvilkår gjelder i denne bransjen.

Dersom partene kommer til enighet vil det måtte bli en tariffavtale som er skreddersydd bransjen. Det vil få konsekvenser for hele den plattform-baserte budbransjen i Norge, og den kan bli stor. Når LO/Fellesforbundet inngår en tariffavtale vil det nemlig forplikte dem til ikke å inngå dårligere avtaler (med lavere lønn) til andre bedrifter i samme bransje. Foodora-syklistenes streik i dag kan altså sette en lønns-standard også for konkurrentene.

Plattform-økonomien er kommet for å bli og gir både nye arbeidsplasser og bedre tjenester. Desto mer viktig å få rammet inn disse arbeidsplassene med anstendig lønn og gode HMS-betingelser.