Forbrukerrådet har fått mange henvelndelser i kjølvannet av Notar-skandalen i Bergen. Også den etterfølgende saken om DnB NOR Eiendom på Lillehammer resulterte i mye oppmerksomhet fra publikum.

Nå har Forbrukerrådet sendt et brev til Finansministeren, med krav om at forbrukervernet i meglerloven blir bedre.

- Vi har med tilfredshet konstatert at Finansministeren også har ”tatt tak i saken” og allerede har avholdt et møte med Kredittilsynet, sier underdirektør Vidar Holm i Forbrukerrådet til Forbrukerportalen.

Forbrukerrådet mener at det er behov for strengere kompetansekrav, bedre informasjon i salgsoppgavene og forbud mot forskuddbetaling av meglertjenester. I tillegg mener rådet at det bør være tvungen deltagelse i klagenemnd.

I brevet støttes også også forslaget om at eiendomsmeglere ikke skal kunne motta returprovisjon fra takstmenn, annonsemedier, interiørrådgivere, fotografer, forsikringsselskaper med mer.

Det bør videre innføres en ny regel i avhendingsloven, som forbyr bud på bolig med kortere akseptfrist enn 48 timer etter siste annonserte visning. Dessuten bør boligkjøpere få tid til å gjøre nødvendige undersøkelser om eiendommen.