Gå til sidens hovedinnhold

Strengere krav til finansrådgivere

På grunn av kompliserte og risikofylte produkter, vil bransjen stille strengere krav til kompetanse hos finansielle rådgivere i norske finansbedrifter. På denne måten skal du og jeg få bedre veiledning som passer til vår økonomiske situasjon.

Sparebankforeningen, FNH, Finansforbundet og Verdipapirfondenes Forening har sammen utarbeidet minstekrav og rammer for et opplæringsopplegg som skal sikre økt kompetanse, opplyses det i en pressemelding onsdag.

Kravene skal sikre at rådgiverne er i stand til å tilby kunden veiledning og råd av høy kvalitet. Dessuten skal rådene som gis være forsvarlige og tilpasset kunden.

Behovet for å sikre kvaliteten på de finansielle rådene har vokst i takt med spareproduktenes kompleksitet og risiko. Også i andre land i Europa vokser kravene om standarder for kompetanse på dette området frem.

Det skal være et minstekrav at rådgiveren setter seg inn i kundens økonomiske situasjon, og legger frem råd og opplysninger på en måte som kunden forstår. All relevant informasjon skal være tilgjengelig, og kunden skal få god tid til å tenke seg om. Dessuten må rådene som gis stemme overens med kundens økonomi.

Faglig økonomisk kunnskap og kunnskap om spareproduktene er viktig, men også etiske holdninger vil bli sterkt vektlagt.

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen