Nettavisen har den siste uken omtalt flere strømavtaler fra GNP Energy som har møtt sterk kritikk. Felles for avtalene er at de verken er spotpris- eller fastprisavtaler, men en slags variabelpris-avtaler.

- Slik avtaler bør forbys, sier Haakon Dyrnes, administrerende direktør i Klarkraft.

Les også: Asbjørn måtte kjøpe strømmen til langt over spotpris: - Helt vilt

Kritikken går på at avtalene er vanskelige å forstå for forbrukerne - fordi det ikke er så lett å skjønne hvordan prisene er satt sammen. I 2021 mottok Forbrukertilsynet 17 klager på GNP Energy og 33 på søsterselskapet Tinde Energi- flere av klagene handler nettopp om varianter av variabelpris-avtaler og forvaltningspris:

- Disse avtalene er kompliserte og opprinnelig utformet for næringskunder, og derfor svært kompliserte for forbrukere å forstå, sier Tonje Drevland, seksjonssjef i Forbrukertilsynet, som opplyser at tilsynet nå skal se nærmere på denne typen avtaler.

Les også: Advarer mot slike strøm-avtaler: - Høres ut som ren svindel

- De bør forbys

Haakon Dyrnes har fortid i mobilbransjen, som leder av Tele 2. Nå driver han et nytt strømleverandør, Klarkraft. Dyrnes mener det er på tide at myndighetene strammer inn hva slags avtaler strømselskapene skal få lov til å ha:

- De har ni ulike avtaler! Det er helt vilt! Man bør forby variabel-avtaler. Alle avtaler burde vise på regningen hva spotprisen er og hva påslaget er. Eller så kan man ha fastpris. Det er helt fair.

Ifølge Dyrnes er det ingen grunn til å tillate andre typer avtaler:

- De vil ikke at kundene skal vite hva dette er for noe. Hensikten med å ha mange avtaler er ikke noe annet enn å forvirre kundene, så de betaler for mye. Det er fryktelig mye lureri i denne bransjen.

Det er egentlig ingen som trenger flere enn to typer strømavtaler, mener Dyrnes. Hans eget selskap har bare én:

- Med variabel-avtaler blir du lurt til å tro at du har en slags fastpris, men så kan denne endres etter 14 dager! Da blir du fullt og helt overlatt til å stole på leverandøren. Derfor bør variabel-avtaler og forvaltingspris-avtaler forbys.

Les også: Lønnsfest i kraftbransjen: Bonuser rett til værs

- Det går for tregt

Forbrukermyndighetene og bransjens egen interesseorganisasjon, Energi Norge, har satt i gang tiltak for å rydde opp i uryddigheter i strømbransjen, men ingen avtaleformer er så langt ulovlige. Dyrnes synes reglene bør bli strengere:

- Det er absolutt på tide å regulere. I mobilbransjen, som jeg kommer fra, har det blitt mye mer ryddig nå. Men når det gjelder strømaktørene, har myndighetene vært mye tregere til å gripe inn.

Han nevner som eksempel at mange blir ringt opp med nytt tilbud fra leverandøren de forlater umiddelbart etter at de har byttet leverandør - en såkalt «win back»-telefon:

- Da får du en god, men ofte kortvarig pris. Sånt ble forbudt i mobilbransjen, men her er det fortsatt fritt fram. Det har også vært kutyme i strømbransjen å gjemme bort prisjusteringer og sånt på «minside», som kunden aldri oppsøker, i stedet for å informere direkte. Jeg har selv blitt lurt, og blir stadig oppringt av telefonselgere.

Les også: Nå øker kapasiteten på strømkabelen til England: – Nå er dette en ren eksportkabel

- Vi trenger innovasjon

GNP-sjef Gisle Sveva forklarer «Folkepakka», som er en såkalt forvaltingspris-avtale, slik:

- Forvaltningspris er innkjøpsprisen med tillegg av innkjøpskostnader og vår margin justert for resultatet av forvaltningen. Det ligger derfor i produktets natur at prisen kan ligge både over og under spotpris.

Energi Norge er interesseorganisasjonen for nettleie- og kraftleverandørene. Påbud eller forbud er ikke ønskelig, mener Ulf Møller, næringspolitisk rådgiver:

- Energi Norge ønsker innovasjon og produktutvikling i bransjen, og er derfor mot både å påby gitte avtaler eller forby gitte avtaler. Vi tror at kundene vil bestemme hvilke produkter og tjenester som vil overleve i den tøffe konkurransen som det er i sluttbrukermarkedet. Det viktigste for oss er at kundene får god informasjon og skriftlig varsel på kundens valgte kanal når priser eller vilkår endres.

Dette er godt håndtert i Trygg strømhandel, mener Møller. «Trygg strømhandel» er sertifiseringsordning for strømleverandører som setter en rekke til krav til salg av strøm og informasjon til strømkundene.

Les også: Kraftkommunen deler ut 10.000 kroner til innbyggere med høye strømregninger

Møller forsvarer variabel-avtalene:

- Foreløpige analyser tilsier at kunder på standard variabel har kommet mye bedre ut prismessig i november-februar enn kunder på spotkontrakter. Alternativet for de fleste, hvis standard variabel hadde vært forbudt, ville så langt vært spotkontrakter. Så ønsker vi på sikt at flere kunder skal velge fastpris, gjerne til sommeren eller tidlig høst.