- For de sørlige prisområdene i Norge var gjennomsnittlig strømpris 199 øre per kWh (uten moms), noe som er en økning på 38 øre sammenlignet med uka før. Dette er den nest høyeste ukesprisen for disse prisområdene så langt i år, skriver NVE i sin nye ukesrapport.

De høye strømprisene har fortsatt denne uka. Alle dagene så langt har hatt strømpriser over 200 øre, og torsdag blir prisen 220 øre. Inkludert merverdiavgift blir det 2,75 øre i gjennomsnitt

Strømeksporten øker

Samtidig som prisene har gått til himmels, øker strømeksporten.

- Prisøkningen har en sammenheng med høyere kraftpriser på kontinentet. Dette bidro til en økning i norsk vannkraftproduksjon og høyere nettoeksport enn uka før, skriver NVE.

Ifølge NVE hadde Norge en netto eksport på 357 GWh, mens det uka før var netto import på 95 GWh.

Vannmengden fortsetter å synke

I kombinasjon med lite snøsmelting, lite regn og allerede historisk lave kraftmagasiner, fortsetter vannmengden å synke.

- Ved utgangen av uke 17 var fyllingsgraden i norske magasin 21,1 prosent. Til sammenligning er medianverdien for siste 20 år 31,1 prosent på samme tidspunkt, melder NVE.

I praksis betyr det at det normalt er nesten 50 prosent mer vann i norske vannmagasin enn nå.

Spesielt ille er det på Vestlandet, som nå med solid margin har satt ny bunnrekord:

Ifølge NVE er det laveste vannstanden tidligere målt 11,1 prosent, mens de i forrige uke var nede på 9,7 prosent.