De ekstreme prisene på strøm har ført til at staten tar en solid del av strømregningen i vinter. Ordningen tar slutt etter mars, når man har regnet med at økende temperaturer og snøsmelting skal normalisere prisene.

Ifølge en temaartikkel fra Regjeringen skriver de at de forventer at «nordisk systempris» for 2. og 3. kvartal 2022 ligger på henholdsvis 52 og 35 øre/kWh.

Les også: Så mye strømstøtte kan du forvente i januar - den blir lavere enn i desember

Forventer mye høyere priser i Sør-Norge

Dette er tall produktansvarlig Karl Einar Svor i Gudbrandsdal Energi mener er svært misvisende.

- Du kan jo spørre regjeringen om hvem som får kjøpe strøm til systempris, sier han til Nettavisen.

«Systempris» er en teoretisk gjennomsnittspris for hele Norden, under forutsetningen av at det ikke hadde vært noen begrensninger i strømnettet. Slike begrensninger er det som kjent mange av, og prisforskjellene innen Norden er enorme. Strømmen i Sør-Norge har den siste tiden vært typisk 5-10 ganger så dyr som i Nord-Norge. Gjennomsnittet er derfor ikke så relevant.

I Sør-Norge forventer strømeksperten vesentlig høyere priser:

- En fersk prisprognose indikerer at spotpriskunder i den sørlige delen av Norge kan måtte belage seg på spotpriser over 70 øre + mva ut hele året. Vi mener at strømstøtten fra staten bør forlenges så lenge det er så høye strømpriser, sier Svor.

Dette betyr at prisen for strøm, inkludert avgifter og nettleie, ikke vil falle under rundt 1,50 kroner per kWh gjennom hele året.

Dette er et enda litt høyere enn det analytiker Tor Reier Lilleholt skisserte for en uke siden.

Samtidig vil prisene nord i landet holde seg på et lavt nivå.

Les også: Industrikjempe har stoppet nye investeringer: Skremt over signalene fra politikerne

- Behovet vil vare lenger enn mars

- Våre prisprognoser indikerer en gjennomsnittspris som vil resultere i strømstøtte for både februar og mars. Faktisk tyder prisutsiktene på at behovet for strømstøtte vil vare lenger enn mars måned. Samtlige månedspriser i terminmarked for Øst-, Vest- og Sør-Norge har en pris som ligger over innslagspunktet for strømstøtten, sier Svor.

En stor andel av strømforbruket i Norge går til oppvarming, og forbruket synker derfor utover våren og sommeren.

- Våre prisprognoser indikerer imidlertid at selv om forbruket reduseres vil prisene i kraftmarkedet fortsatt holde seg høye. Det betyr at vi bør forberede oss på høyere strømregninger enn normalt også utover våren.

Priser langt over det normale

Vår- og sommermånedene er typisk de billigste månedene i året, men årets priser er ventet å ligge langt over normalen.

- Vi i Gudbrandsdal Energi vet at både vær og vind, priser og fremtidsutsikter endrer seg raskt i kraftmarkedet. Dette er vårt beste anslag på nåværende tidspunkt. Med det som utgangspunkt anslår vi at prisnivået fremover danner behov for en utvidet strømstøtteperiode, slår Svor fast.

Hvor mye fylles vannmagasinene opp?

Det er for tiden to veldig store usikkerhetsmomenter for fremtidens strømpris. Det ene er konflikten i Ukraina, som er direkte knyttet opp til russisk gassimport til Europa. Gassprisen har i Europa vært den største driveren av strømprisen.

I Norge har man i tillegg den store usikkerheten hvor mye vannmagasinene vil fylle seg opp i løpet av våren.

Vannmagasinene er nå på et historisk sett svært lavt nivå, som er mye av årsaken til de høye prisene. Dette kan teoretisk endre seg raskt gjennom snøsmeltingen til våren.

- Det er ventet at magasinfyllingens minimum vil inntreffe rundt midten av april. Tidligere bunnpunkt siste 20 år er på 5,5% fyllingsgrad for Sør-Norge. Dette året kan nivået bli lavere gitt det allerede lave utgangspunktet, påpeker Svor.

Utfordringen er at det så langt i vinter har kommet langt mindre snø i fjellet enn det som er normalt, spesielt østafjells. Lite snø, betyr mindre smeltevann som fyller magasinene.

Ifølge Statkraft kan nok en snøfattig vinter forplante seg gjennom hele sommeren og høsten, og videre inn i neste vintersesong.

Les også: Nå holder vannkraftprodusentene tilbake på vannet - og det kan være nødvendig