Denne uken har vært preget av strømprisrekordene har falt på rekke og rad, men markedet har ventet at prisen i helgen som vanlig vil falle noe som følge av lavere forbruk.

Og på Sørvest-landet faller prisene med rundt 58 øre, og ender på en snittpris på 5,48 kroner. Dette er høyere enn i England, og landsdelen vil importere strøm fra England på nær full kapasitet gjennom hele dagen.

Årest nest dyreste strøm

Men prisene på Øst- og Vestlandet ser ut til å låse seg fast til høye nivåer: Det blir årets nest dyreste strøm, og prisen faller bare med rundt 12 øre fra fredagens nivåer.

Dermed snakker vi om snittpriser på 4,78 kroner per kWh, med forholdsvis jevnt høy strømpris gjennom hele døgnet. Det er årets nest dyreste strøm i de to landsdelene.

Til sammenligning var strømprisen forrige lørdag i snitt 3,18 kroner.

I Nord-Norge blir det som normalt nesten gratis strøm, mens prisene i Midt-Norge stiger med rundt 16 øre opp til 49 øre.

Eksport og import om hverandre

De høye prisene henger som vanlig sammen med de svært høye prisene i landene rundt oss, som smitter gjennom strømkablene. Utover de vanlige faktorene som høy gass- og kullpris, blåser det forholdsvis lite både i Danmark og Tyskland på lørdag.

Strømeksporten går derfor i forholdsvis stort tempo til Danmark gjennom hele døgnet, med unntak av midt på ettermiddagen da prisene faller litt i både Danmark og Tyskland.

Samtidig blir det import nesten hele dagen på kabelen fra England, som for tiden opererer med redusert kapasitet.

  • Netto eksport til Danmark: 28,9 GWh
  • Netto eksport til Tyskland: 14 GWh
  • Netto import fra England: 20,5 GWh

Det blir heller ingen stortstilt import av strøm fra Sverige, til tross for at de har vesentlig lavere priser enn Norge. Ifølge Nordpool ligger det an til at det blir en netto eksport rundt 0,7 GWh fra Østlandet og til Sverige.

Årsaken er en ny ordning som er innført i det svenske strømnettet, kalt «sumrestriksjon», som gjør at kraften flyter fra Østlandet til Danmark, via Sverige.

Statnett reduserer nettleien kraftig

Fredag ble det samtidig klart at Statnett nå gjør kraftige innhugg i nettleien fordi de tjener så mye på de store prisforskjellene.

– Inntektene vi får når strøm overføres er rekordstore. Samtidig er kostnaden for tap i nettet også større. Denne kostnaden ønsker vi nå å kompensere slik at mer av flaskehalsinntektene kommer tilbake til norske forbrukere og industrien, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.

Les også: Varsler ekstrem-kutt i strømregningen