Det er til dels paniske tilstander i strømmarkedet for tiden. Europa er i full energikrise, og i Norge planlegges det for strømrasjonering.

Nettavisen skrev nylig om at de fleste strømselskaper har sluttet å tilby fastpris. Siden vi skrev den saken har enda flere selskaper sluttet å tilby fastpris. På Sørlandet er det nå bare fire strømselskaper som tilbyr fastpris, der den billigste avtaler er over 3 kroner per kWh hvis du binder deg i ett år.

Strømanalytikerne melder om et svært nervøst marked, der prisene langt frem i tid endrer seg fortløpende. Produktansvarlig for kraft i Gudbrandsdal Energi, Karl Einar Svor, lagde i forrige måned en spotprisprognose. Han uttalte da til Nettavisen at prisene kan vi langt høyere fremover.

– Strømstøtten vil bli sentral for husholdningene for å dempe kraftkostnadene fremover, påpeker han.

Kan få ekstremt stor betydning

Strømstøtteordningen er for tiden på 80 prosent av prisen over 87,5 øre per kWh (70 øre eks mva). I oktober, november og desember er det bestemt at den skal heves til 90 prosent.

Denne endringen kan fremstå som liten, men betyr at det du må betale over grensen halveres sammenlignet med dagens ordning.

Ved en gjennomsnittspris på 3 kroner per kWh, blir prisen du må betale følgende:

  • 80 prosent støtte: 130 øre
  • 90 prosent støtte: 109 øre

På toppen av dette kommer nettleie.

Skikkelig sikring hvis markedet går amok

I fjor opplevde vi ekstrempriser i Norge på rundt 8 kroner per kWh, mens den høyeste strømprisen målt i Norge noen gang kom i Midt-Norge i 2010 da det på det verste var over 14 kroner inkludert moms i en enkelttime.

Prisene kan derimot gå høyere enn som så: England opplevde forrige vinter priser på opp til vanvittige 30 kroner per kWh.

Ifølge bransjenettstedet Europower er i utgangspunktet maksimalprisen på strømbørsen Nordpool 3000 euro/MWh, tilsvarende omtrent 31 kroner per kWh (pluss avgifter!) - men dette kan løftes til 4000 euro/MWh i en ekstremsituasjon.

Det betyr at strømprisen i utgangspunktet kan bli nærmere 40 kroner per kWh inkludert moms før taket heves.

Med slike priser mener Statnett at man i praksis har strømrasjonering, uten at det formelt er innført strømrasjonering.

Det er i slike situasjoner man virkelig ser effekten av strømstøtteordningen:

Strømpris 10 kr/kWh


Støttesats Din pris
80 prosent 730 øre 270 øre
90 prosent 821,25 øre 178,75 øre

Strømpris 20 kr/kWh


Støttesats Din pris
80 prosent 1530 øre 470 øre
90 prosent 1721,25 øre 278,75 øre

Strømpris 30 kr/kWh


Støttesats Din pris
80 prosent 2330 øre 670 øre
90 prosent 2621,25 øre 378,75 øre

Strømpris 40 kr/kWh


Støttesats Din pris
80 prosent 3130 øre 870 øre
90 prosent 3521,25 øre 478,75 øre

En sannhet med modifikasjoner

Regnestykkene over forutsetter at gjennomsnittsprisen over en hel måned blir den samme. I praksis er det litt mer komplisert: Erfaringsmessig slår de verste ekstremprisene ut i kun korte perioder av gangen. Strømprisen er typisk høyeste på morgenen når man står opp, og på ettermiddagen når folk kommer hjem og skal lage middag.

Enkelttimer med svært høy strømpris vil trekke opp gjennomsnittsprisen, men et høyt forbruk i disse timene vil likevel kunne bli svært dyrt hvis prisen gjennom måneden ellers er moderat.

Det er for øvrig lite sannsynlig at de mest ekstreme prisene vil komme uten at det samtidig er en akutt energimangel, som vil kreve en eller annen form for inngrep i markedet fra myndighetene.

Én av virkemidlene som finnes i verktøykassen er er såkalte rasjoneringstariffer som må betales for forbruk over din tildelte kvote. Den er ment å være avskrekkende høy, og er ikke en del av strømstøtteordningen.