Strømmen er fortsatt historisk svært dyr, men prisene ligger for tiden langt under det man trodde for bare noen få måneder siden.

Les også: Vurderer å endre strømstøtten

Mer normaliserte vannmagasiner, vedvarende mildt vintervær, til dels mye vindkraft, god tilgang på gass og lavt forbruk bidrar alle til en bedre situasjon i både gass- og strømmarkedet. I praksis er det ikke lenger noen frykt for forsyningssikkerheten på kort sikt.

Færre utfordringer med kjernekraft i både Sverige og Frankrike gir også godt med grunnlast.

På toppen hjelper det på at det på fjellet er normalt med snø for årstiden både på Øst- og Sørvest-landet.

Alt dette gjør at langtidskontraktene på strøm fortsetter å falle på Nasdaq-børsen denne uken.

Litt økende strømpriser likevel

Strømbørsen Nordpool melder likevel at strømprisen torsdag blir noe høyere i gjennomsnitt enn i dag. Nesten som vanlig handler det om temperatur og vind.

Hovedårsaken ser ut til økte priser være betydelig mindre vind tidlig på kvelden i Nordsjøen. Dette gir lavere vindkraftproduksjon, og større behov når Europas strømpriser typisk er høyest.

Når det europeiske behovet slår inn på ettermiddagen, starter samtidig strømeksporten fra Norge til både Tyskland, Nederland og Danmark samtidig.

Dermed ender gjennomsnittsprisen i hele Sør-Norge opp med å øke med rundt 13 øre til 1,86 kroner. Hovedårsaken er prisen i de dyreste kveldstimene øker ganske markant, og ender på over 2,4 kroner.

I Midt-Norge blir det markant større prishopp, som henger sammen med at nord-svenske priser nærmest dobler seg i morgen.

Rimeligere i Norge igjen

Etter flere uker hvor Norge primært har importert strøm fra våre naboland, gjør skiftet nå at Norge igjen eksporterer strøm.

Det betyr samtidig at prisene i Norge er lavere enn i de fleste landene rundt oss.

Positiv utvikling i vannmagasinene

Samtidig som strømprisene kom, dukket også ny magasinstatistikk fra NVE opp.

Den viser at importen og høye temperaturer gjorde at magasinfyllingen i det viktigste strømområdet i landet, Sørvest-Norge (NO2), nærmest var helt uendret fra forrige uke. På Vest- og Østlandet falt magasinene mindre enn normalt.

Norge som helhet følger normalutviklingen.