Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB skriver at fra september til oktober 2019 steg strømprisene, inkludert prisene på nettleie med 5,4 prosent, mot en prisnedgang på 3,8 prosent samme periode året før.

Samtidig steg prisene restauranttjenester mer fra september til oktober i år enn de økte i tilsvarende periode i fjor.

SSB skriver at i motsatt retning trakk prisene på flyreiser. Flyprisene falt med hele 7,3 prosent fra september til oktober i år, mot en prisoppgang på 1,5 prosent samme periode i fjor.


Reklame:
Slik unngår du sjokkhopp i strømprisen

Litt lavere matvarepriser

I oktober falt matvareprisene med 1,2 prosent, blant annet som følge av registrerte prisnedganger på kaffe, ferdigmiddager og friske bær.

De seneste tolv månedene har prisene i Norge steget med 1,8 prosent. Prisstigningen korrigert for avgifter og energi, den såkalte kjerneinflasjonen (KPI-JAE), var i foregående måned uendret. Fra oktober 2018 til oktober 2019 har kjerneinflasjonen steget med 2,3 prosent.

KPI-JAE er styrende for pengepolitikken til Norges Bank. Rentepolitikken har som mål at over tid skal kjerneinflasjonen stige med ca 2 prosent i året.

Les også: Gladmelding til huseiere - spår 20 prosent lavere strømpriser

Over målet

Nordea Markets skriver i sin morgenrapport mandat at den seneste tiden har inflasjonen holdt seg over inflasjonsmålet. I september steg denne inflasjonen med 2,3 prosent på årsbasis, og Nordea tror at det også blir tilfellet nå i oktober.

Norges Bank og resten av markedet venter derimot en prisstigning på 2,3 prosent. Nordeas eksperter tror at høyere prisvekst for mat- og drikkevare, samt at hotell- og restauranttjenester vil løfte inflasjonen.

Lavere prisvekst på klær og skotøy kantrekke i motsatt retning. Men hvis kjerneinflasjonen skulle bli som Nordea venter, altså en tiendedel under Norges Banks anslag, vil det ikke ha så mye å si for rentebanen i desember. Da er Norges Banks neste rentemøte.

Nye pristall

Handelsbanken Capital Markets skriver i en kort kommentar til oktobertallene at før Norges Bank igjen skal konkludere om renten i desember, publiseres inflasjonstallene for november.

Men så langt har det vært små avvik fra forventningene til at inflasjonstallene gjør noen særlig utslag i rentebanen, altså den forventede renteutviklingen. Dagens tall førte heller ikke til særlig utslag i kronekursen.

Fremover venter både Handelsbankens eksperter og Norges Bank at inflasjonen vil ta seg ned til rundt inflasjonsmålet på 2 prosent.

Les også: Nå stiger rentene - fastrentelån kan bli dyrere

Rentefare

Høyere prisstigning enn dette øker isolert sett faren for renteøkninger, mens en lavere inflasjon kan føre til rentenedgang.

Fra august til september 2019 økte prisene med 0,5 prosent. Da var klær og skotøy den største bidragsyteren til oppgangen, med en prisøkning på 7 prosent.

Konsumprisindeksen (KPI) viser utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. Endringen i KPI er et vanlig mål for inflasjon, mens KPI-JAE er et mål for den underliggende utviklingen i konsumprisene.