Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at prisene i Norge steg med 1,2 prosent i april. De seneste tolv månedene har prisveksten vært på 5,4 prosent. April er tradisjonelt en måned der prisene stiger med 0,3-0,4 prosent.

Prisveksten er nå langt over det Teknisk beregningsutvalg (TBU) har lagt til grunn for prisstigningen i år og dermed som utgangspunkt for lønnsoppgjøret.

«Vi kan ikke konkludere med annet enn at dette setter mer press mot Norges Bank og peker mot en oppjustering av rentebanen i juni», skriver Handelsbanken i en kort kommentar til tallene.

Les også: Svenskene tjener rått på sørnorske strømkunder: – Det overrasket meg da jeg regnet på tallene

Underliggende press

Den underliggende prisveksten - kjerneinflasjonen - var opp 2,6 prosent fra april 2021 til april 2022. På månedsbasis var prisveksten 0,9 prosent.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg 39,4 prosent fra april 2021 til april 2022. Årsveksten er klart høyere enn i mars. Fra mars til april steg prisene på elektrisitet inkludert nettleie med hele 14,0 prosent.

– Det er først og fremst økte priser på strøm og flybilletter som gjør at vi får denne økningen i veksttakten.

– Noe av oppgangen den siste måneden kan forklares med at elavgiften steg fra den lavere alminnelige satsen på 8,91 øre per kWh i mars til alminnelig sats på 15,41 øre per kWh i april, forklarer Espen Kristiansen i SSB i en pressemelding tirsdag morgen.

Les også: Rema 1000 med dobbel pris for grillkosen: – Dette har gått under radaren

Reell prisvekst: 7,2 prosent!

DNB Markets spådde en oppgang i den totale prisstigningen fra 4,5 prosent i mars til 4,7 prosent nå i april. For kjerneinflasjonen (se lenger ned) var spådommen en økning fra 2,1 til 2,3 prosent.

Men, uten strømsubsidiene hadde den samlede inflasjonen i april vært helt oppe i 7,2 prosent, ifølge SSB. DNB hadde i sine anslag tatt høyde for noe sterkere importert prisvekst enn normalt i april og noe mindre enn normal prisnedgang på matvarer.

Økte priser på matvarer bidro til å trekke veksttakten opp i april. Matvareprisene har likevel ikke steget mer enn 1,7 prosent det seneste året.

– Matvareprisene steg med 1,0 prosent fra mars til april i år. I samme periode i fjor var det et moderat fall i disse prisene. De sterkere vekstratene fra mars til april i år sammenlignet med i fjor gjør at 12-månedersendringen i KPI er større i april enn i mars, sier Espen Kristiansen.

Les også: Skrekkpriser minst ut året: - Da må vi øke nettleia

Mye dyrere å fly

Flyprisene var opp hele 39 prosent i april. Det kan ha sammenheng med de skyhøye drivstoffprisene.

– Det er blitt registrert høy reiseaktivitet i april, særlig innenlands, noe som henger sammen med påskeferien. Den økte etterspørselen etter flybilletter i april var trolig med på å drive prisene oppover, sier Kristiansen.

Handelsbanken mener økte importpriser kombinert med sterke lønns- og pristendenser her hjemme kan gi en høy kjerneinflasjon i løpet av året. Bedriftene melder ifølge bankens eksperter om rask økning i utsalgsprisene.

Det som først og fremst trekker opp prisveksten, er kategorien bolig, lys og brensel med 10,1 prosent, transport med 8,3 prosent og hotell og restauranttjenester med 6,8 prosent. Prisene på varer har for øvrig steget mye mer enn prisene på tjenester.

Les også: Denne grafen er svært dårlig nytt for norske dagligvarekunder

KPI=inflasjon

Konsumprisindeksen (KPI) viser utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. Endringen i KPI er et vanlig mål for inflasjon.

KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) er et mål for den underliggende utviklingen i konsumprisene.

Norges Bank har som mål for sin pengepolitikk at denne prisstigningen over tid skal stige med 2 prosent. En høyere prisstigning øker isolert sett faren for renteøkninger. For tiden ligger kjerneinflasjonen godt over Norges Banks prismål.