Strømselskapet Meløy Energi fra Meløy kommune i Nordland, kunne i vår tilby en lukrativ fastprisavtale til 97 øre per kWh. Over natten fikk selskapet en rekke nye kunder – det var bare én hake.

De hadde fått mer enn 800 nye kunder i Sør-Norge.

Det har vist seg å bli svært kostbart for strømselskapet, som etter tredje kvartal totalt har tapt 17 millioner kroner.

– Årsaken er at kundene tilhører et annet område enn der vi produserer strøm selv, og vi må betale spotpris i sør for å levere volumet av disse fastprisavtalene. Denne prisen er som kjent vesentlig høyere enn prisen på fastprisavtalene, og differansen utgjør tapet, forklarer styreleder i Meløy Energi, Rolf Inge Sleipnes til Nettavisen.

Nettavisen har tidligere skrevet om Meløy Energis situasjon. Siden den gang har selskapet sett seg nødt til å utvide svarfristen til kundene ytterligere.

Risikerer konkurs

Tapene fastprisavtalene har gitt, er stå store at selskapet nå står på randen av konkurs. Styrelederen forteller at en ny høst og vinter med høye priser kan bety kroken på døra for selskapet.

Han forklarer at selskapet etter aksjelovens §3-5 er pliktig å iverksette tiltak for å sikre videre drift, eller legge frem forslag om oppbud, dersom egenkapitalen eller likviditeten ikke er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten.

– Selskapets likviditetssituasjon vil ved høyere pris på strøm i sør de neste månedene raskt kunne være på et slikt nivå at det truer videre drift fordi en ikke vil klare å betjene løpende forpliktelser grunnet av at de overstiger tilgjengelig likviditet. Det er den alvorstunge virkeligheten styret nå må håndtere, forklarer Sleipnes.

Selskapet eies av Meløy kommune. Ordfører Sigurd Stormo (Ap) understreker overfor Avisa Nordland, at selskapet er i en alvorlig situasjon.

– Nå må fokuset være å redde selskapet fra konkurs. Selskapet vi vanligvis får utbytte fra, har pådratt seg store underskudd, og det vil påvirke kommunen negativt, sier Meløy-ordføreren.

Tilbyr kompensasjon

Derfor tilbyr selskapet nå å betale kundene kompensasjon i bytte mot overgang til spotprisavtaler.

– Kundene har uansett sin forsikring mot høyere priser gjennom den statlige strømstøtteordningen som gjør at 90 prosent av en slik økning dekkes av staten. En slik forsikring har ikke selskapet. Derfor har vi utarbeidet et individuelt tilbud om kompensasjon samt overgang til et spotprodukt til hver enkelt fastprisavtale i sør basert på deres forbruk og gjenstående løpetid på fastprisavtalen.

Det har selskapet råd til, til tross for at konkursspøkelset henger over bedriften, skal vi tro Sleipnes.

– Det vi investerer i å betale kompensasjon til disse fastpriskundene har vi likviditet til, og vil fjerne risikoen for nye tap – og det er årsaken til at vi tilbyr dette, fastslår styrelederen og legger til:

– Sier en vesentlig del av fastpriskundene i sør ja til vårt tilbud, går ikke selskapet konkurs

– For få svar

Fristen for å takke ja til kompensasjonen har i utgangspunktet allerede gått ut, men selskapet har nå utsatt fristen til i morgen søndag.

Det var rett og slett ikke nok kunder som hadde bestemt seg.

– Årsaken til at vi forlenget fristen var at for få hadde svart verken ja eller nei innen den første fristen, men at mange av dem hadde spurt om å få mer tid til å vurdere tilbudet, forklarer Sleipnes.

Det taper ikke selskapet nevneverdig på forklarer han videre.

– Prisene akkurat nå i spotmarkedet i sør er så lave at vi ikke taper vesentlig med å utsette fristen. Denne uken er erfaringene den samme i forhold til kundene. Det hersker fortsatt stor usikkerhet hos kundene rundt om de skal svare ja eller nei, noe vi har forståelse for, sier Sleipnes og legger til:

– Jo, lavere prisene er i sør, jo mer fordelaktig er også vårt tilbud til våre fastpriskunder.