Strømpriser som er fem ganger høyere enn fjoråret, og en eksplosiv økning i energi- og gjødselskostnader, har satt norske gartnerier under økonomisk press.

Nå etterlyser Erling J. Ølstad, administrerende direktør i Mester Grønn, at politikerne kommer på banen.

– Mange gartnerier står nå i en særdeles vanskelig økonomisk situasjon. Konsekvensen av de store økningene i strømprisene gir en meget presset likviditet i gartneriene, uttaler han til Nettavisen.

Ølstad sier at konsekvensene kan bli at flere gartnerier kan bli nødt til å kutte vinterproduksjonen.

– Norske julestjerner og tomater kan bli en sjelden og dyr vare, om ikke politikerne start bistår bransjen med økonomiske hjelpepakker, sier Ølstad.

– Da vinner importen

Han tror vårblomster, julestjerner, tomater og agurker, og alt annet som blir produsert i norske glasshus, fort kan bli langreist.

– Vi klarer ikke lenger å stå i mot konkurransen fra utlandet, der de både har bedre klima, lavere moms og en annen CO2-avgift. Gartneriene står i fare for å bli diskvalifisert til fordel for utenlandsk import.

Ølstad fremhever at det også er uvisst hvordan den nye nettleien som innføres i januar vil slå ut for næringen. Konsekvensene av den nye beregningsmodellen for nettleie er fortsatt ikke godt nok kartlagt. Dermed er det uklart om det blir dyrere eller billigere for private husholdninger og bedrifter.

Han fremhever også at økningen i CO2-avgiften skaper ytterligere økonomisk usikkerhet for en bransje som allerede sliter med for høye kostnader.

Les også: Nettleien din øker kraftig - samtidig har staten 10-doblet utbyttet fra Statnett

– Politikerne tar ikke krisen på alvor

Ølstad forteller at flere henvendelser til Landbruks- og matdepartementet om den pressede økonomiske situasjonen, ikke har ført frem.

– Landbruksdepartementet ser ikke alvoret i situasjonen, og har så langt ikke svart på henvendelser fra bransjen eller foretatt seg noe, sier han, og understreker:

– Norske gartnerier kan ikke leve med et kostnadsnivå som ikke er i harmoni med betingelsene for utenlandske kolleger. Det kan ikke være sånn at vi neste år må leve på spanske tomater, og ha danske julestjerner på bordet fordi norske avgifter gjør norske produkter prismessig helt uinteressante for forbrukeren.

Ølstad forteller at Mester Grønn vil hjelpe flere gartnerier gjennom vinteren ved å putte penger inn i lån, administrert av Norsk gartnerforening. Han håper det kan bidra til en fornuftig produksjon gjennom vinteren.

Les også: Førjulsgaven fra regjeringen: Dyr strøm, vaksinesommel og milliarder i økte skatter

Landbruks- og matminister Sandra Borch skriver i en e-post til Nettavisen at hun forstår veldig godt at økte kostnader på strøm er krevende for enkelte produsenter, og at det kan være vanskelig å ta ut kostnadsøkningen i markedet.

– Høye energikostnader er et problem som rammer hele samfunnet. Regjeringen har jobbet med generelle tiltak for å lette situasjonen med kostnadsøkninger på energi, sier Borch, og understreker:

– Vi har akkurat blitt enige med SV om et budsjettforlik hvor det er bakt inn flere slike elementer. Det vil også veksthusnæringen nyte godt av.

Landbruksministeren opplyser om at økte strømpriser også var oppe i tilleggsforhandlingene med jordbruket.

– Vi var enige om å komme tilbake til strømkostnadene i jordbruksoppgjøret 2022, sier hun.

– Vi er i en svært vanskelig situasjon

Generalsekretær i Norsk Gartnerforbund, Katrine Røed Meberg, deler bekymringen.

– Skyhøye strømpriser setter veksthusnæringen i en veldig vanskelig situasjon, og jeg er svært bekymret. Det har vært en tøff tid gjennom pandemien, og på toppen kommer en uforutsett kraftig prisøkning, skriver hun i en e-post til Nettavisen.

Røed Meberg sier at blomsterproduksjonen har små økonomiske marginer.

– Vi lever i et konkurranseutsatt marked, og for at gartneriene skal klare seg gjennom nok en krise, og levere friske og fine norske blomster gjennom vinteren, trenger vi nå å mobilisere til felles dugnad, sier hun og oppfordrer til å kjøpe norske blomster og planter.

– Jeg inviterer til en dugnad i verdikjeden for å jevne ut belastningen ved prisøkningen, og en dugnad der myndighetene og politikerne tar nødvendige grep for å hjelpe.

Les også: Mester Grønn-sjefen: – Jeg føler avmakt. Store verdier går tapt

Varsler dyrere planter og grønnsaker

– Det vil komme en prisstigning utover våren på blomster, planter og etter hvert også grønnsaker. Et sted må den ekstreme prisveksten på energi tas fra.

Han spår at norske forbrukere om kort tid kan forvente seg en prisøkning på mellom åtte og ti prosent på alt som produseres i glasshus.

– Julestjerner koster det samme som da vi startet for 30 år siden.

Han sier at selv om produksjonen har blitt langt mer effektiv og optimalisert på flere måter, er det ikke lenger mulig å holde prisene på dagens nivå.

– Mange vil ikke overleve 2022

Samtidig begrenser konkurransen mot dagligvare og aktører som ikke lever av å selge blomster primært, hvor mye blomsterbransjen kan øke prisene. Resultatet av dette er uvisst, men uten en form for hjelp, vil mange ikke overleve 2022.

Han sier til Nettavisen at til tross for at bransjen har hatt fokus på energisparende tiltak, koster det store summer å varme opp et glasshus med strømpriser på det nivået vi har sett i høst og forventer for vinteren.

– Planter trenger ekstra lys og varme i vinterhalvåret for å kunne vokse, enten det er tomatplanter eller julestjerner, sier Ølstad.