Prisene på elektrisitet inkludert nettleie er ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) hele 54,6 prosent høyere sammenlignet med mai i fjor. Nivåmessig var prisene i mai i år om lag på nivå som senhøsten 2019. Strømprisene var ekstraordinært lave i 2020.

Prisene på drivstoff og smøremidler, altså bensin ol., har steget med 12,1 prosent de siste tolv månedene.

Totalt falt prisene i mai med 0,1 prosent, mens de steg med 2,7 prosent de seneste tolv månedene. Kjerneinflasjonen - KPI-JAE steg med 0,4 prosent i mai, men bare med 1,5 prosent fra mai 2020. En vesentlig forskjell er at strømprisene ikke inngår i kjerneinflasjonen.

Les også: Regjeringen vil åpne for nye havvindområder i Norge

Matvareprisene falt

Oppgangen i konsumprisene ble dempet av matvarer og alkoholfrie drikkevarer, som viste prisnedgang på 2,0 prosent fra mai i fjor til mai i år. En nedgang i de estimerte prisene for passasjertransport med fly, og da særlig for innenriksflyvninger, var ifølge også SSB med på å dempe tolvmånedersveksten.

Prisene på møbler og dekorasjonsartikler falt med 5,8 prosent i foregående måned, prisene på bøker med hele 14,4 prosent. Denne prisnedgangen må sees i sammenheng med Bokavtalen som fra 1. mai fristiller fjorårets utgivelser fra en fastpris.

Konsumprisindeksen (KPI) viser utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. Endringen i KPI er et vanlig mål for inflasjon.

KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) er et mål for den underliggende utviklingen i konsumprisene.