Strømabonnenter i region Midt-Norge må punge ut usedvanlig mye for strøm torsdag, markedsprisen ifølge Fjordkraft er oppe i hele 91,84 øre per kWh, inklusive moms. Det er gjennomsnittprisen for døgnet, timeprisen gjennom store deler av dagen er enda høyere.

- I ti timer i løpet av døgnet er prisen over en krone. Dette gjelder spesielt torsdag ettermiddag. Prisene er ventet å gå noe nedover de nærmeste dagene.

- Hovedforklaringen til den høye prisen er mangel på vindkraft i Norge og Sverige. Midt-Norge har en kraftutveklingsavtale med Sverige, og prisene påvirkes dermed av det som skjer på kontinentet, sier kommunikasjonsrådgiver Jon Eikeland i Fjordkraft til Nettavisen.

1370 kroner måneden

Hvis du eksempelvis har 18.000 kilowatt i årlig strømforbruk, må du ut med over 1370 kroner i måneden, gitt et kWh på drøyt 90 øre. I tillegg kommer faste avgifter, som nettleien.

I et normalår utgjør den rene kraftprisen rundt en tredjedel av den totale strømregningen. Men en strømpris på 90 øre per kWh er langt fra normalt.

Det er spesielt Midt-Norge som er rammet av de skyhøye strømprisene, men det er høye priser i store deler av Norge. Går vi lenger ned på Vestlandet, må abonnentene ut med noe mer moderate 75 øre per kilowatt, sørlendingene og østlendingene 73 øre.

Men i nord er det mye, mye billigere. Folk i Nord-Norge betaler i dag ifølge Fjordkraft bare 21 øre for en kilowatt, altså under fjerdeparten av det trønderne må ut med.

Les også: Ingen mer oljeutbygging? Dette er hva sjokk-rapporten egentlig betyr

Mangler kapasitet

- I store områder av Norge mangler det overføringskapasitet. Region Nord-Norge har heller ikke momspåslag, sier Eikeland om de regionale prisforskjellene. Men med et påslag på 25 prosent hadde likevel nordlendingene sluppet unna med drøyt 26 øre per kilowatt.

Det er fortsatt langt igjen til rekordprisene i Norge, som på det høyeste har vært over 3 kroner per kilowatt i noen kritiske vintertimer. Men 90 øre er usedvanlig høyt for å være juli måned og langt over historiske månedsgjennomsnitt.

Hvis vi ser på juligjennomsnittet de seneste årene, har strømprisene ifølge LOS variert fra under 2 øre per kWh i 2020 til over 60 øre i 2018, som var et dyrt strømår. Dagens pris i Midt-Norge er altså godt over de nivåene.

Og en titt på de nordiske prisene på kraftbørsen Nordpool viser at strøm for tiden er svært dyrt i Skandinavia. Danskene må ut med 109 euro per MWh, 1132 norske kroner. Ettersom 1 megawatt tilsvarer 1000 kilowatt, gir det en strømpris per time på 1,13 kroner.

Ellevilt

Nettavisen skrev nylig om de elleville strømprisene denne sommeren, som en stor kontrast til de rekordlave prisene i fjor. Abonnenter i store områder av landet opplever en 30-dobling.

Årsaken til den formidable økningen ligger ifølge Entelios i de uvanlig høye strømprisene i Europa. For selv om EU er verdensledende i det grønne skiftet, er de 27 EU-landene fremdeles helt avhengig av fossil kraftproduksjon for å få nok strøm.

Og blant de fossile energibærerne som brukes i EU, er gass den rimeligste og mest miljøvennlige. Men gass er en global handelsvare som for tiden er svært populær. Dermed er den også høyt priset.

Og på toppen av selve gassprisen må produsentene også legge på avgiften de må betale for å slippe ut miljøfiendtlig CO2. I sum gjør dette at prisene i Europa nå ligger tett opptil gamle prisrekorder. Entelios skriver at denne pristoppen smitter over på de nordiske prisene, spesielt i de prisområdene som ligger tett på Europa.

Les også: Regjeringen vil åpne for nye havvind-områder i Norge

Boble

I teorien er Norden en energiboble. Hvis vi får normalt vær i de nordiske landene i form av vind, temperatur og nedbør, skal vi normalt sitte igjen med et enormt overskudd av strøm.

Når tilbudet av kraft er større enn etterspørsel, betyr det press på prisene nedover. Slik var det for ett år siden. Denne teorien fungerer ifølge Entelios i praksis innen de prisområdene i Norden hvor det er størst kraftoverskudd. Der er prisene virkelig under press.

Men slik er det ikke overalt. Det skyldes en del begrensninger i overføringskapasiteten mellom de ulike prisområdene i Norden, som Fjordkraft er inne på.