STAVANGER (Nettavisen Økonomi): - Mange spurte «hvorfor gidder du», «er det ikke snart tomt for olje», og «tror du virkelig at du får jobb», sier Aleksandra Magdalena Soyke (23).

Soyke har kun ett år igjen av studiet på Universitetet i Bergen, og er for tiden sommervikar hos Aker BP i Stavanger. Hun er ikke bekymret for at hun ikke får jobb når hun har skrevet ferdig masteroppgaven.

- For min del er det positivt med mindre konkurranse og færre om beinet. Men for bransjen er det synd. Fagfeltet er interessant, og det er stort behov for flere folk, sier 23-åringen.

117 fikk tilbud i 2015 - kun 9 får tilbud i år

Da Soyke begynte på studiet petroleums- og prosessteknologi ved UiB i 2015, var hun én av 117 som fikk tilbud. Oljekrisen rammet næringen for fullt, og det var første gang man ikke trengte et høyt karaktersnitt for å komme inn på studiet. Siden har søkertallene stupt: Året etter fikk kun 36 tilbud. I år er det ni personer som begynner på bachelorstudiet.

- Det har blitt et veldig negativt bilde rundt oljeindustrien. Først var det oljekrisen, og i de siste årene har det vært et større fokus på klimakrisen. Jeg er enig i at vi må fase ut petroleumsindustrien på sikt, men vi kan ikke stoppe på dagen. Industrien gir store inntekter til staten, og vi trenger olje i hverdagen vår slik det er nå, sier Soyke.

Dersom man tar en titt på antall tilbud om studieplass på de største oljestudiene i Norge i 2019 sammenliknet med i 2015, ser man at pågangen har sunket dramatisk over hele fjøla:

Mens petroleumsfag på NTNU i 2015 tok inn 68, er det kun 32 som har fått tilbud om plass i år. I oljehovedstaden Stavanger har antall tilbud om studieplass sunket fra 70 til 24 på studiet petroleumsteknologi.

- Det er klart at når vi leser i mediene om klimakrisen og oljeindustriens rolle, så blir vi påvirket ubevisst og bevisst. For å si det sånn, man blir ingen helgen av å være petroleumsstudent, sier Njål Frafjord (23), som i høst tar fatt på masterstudiene på petroleumsteknologi i Bergen.

Som utvekslingsstudent på Svalbard var det mange som rynket på nesen da Frafjord sa han skulle begynne å jobbe i oljebransjen. Det samme skjer når siddisen treffer nye mennesker i Bergen. 23-åringen bryr seg svært lite om hva andre tenker om hans studievalg, og tar gjerne en diskusjon med dem som er interessert.

- Jeg tror oljenæringen fortsatt har mye å tilføre samfunnet, både hva gjelder teknologi og penger til å invester i grønn teknologi i framtiden, sier Frafjord, som ser for seg å begynne innen oljeservice når han har gjort unna studiene.

Les også: Milliardnedtur for Equinor

Studieleder: - Vi arbeider med å fornye studietilbudet

Førsteamanuensis Geir Ersland er leder for programstyret til Petroleumsteknologi i Bergen, og har observert at færre og færre søker seg mot studiet.

- En frykt for nye nedturer og utfasing av petroleumsvirksomheten er nok førende, men studievalg er også verdivalg - muligheter til å bidra positivt mot lavutslippssamfunnet har hatt for liten plass i ordskiftet, skriver Ersland til Nettavisen Økonomi.

Han skriver videre at hydrogenproduksjon fra naturgass og CO2-håndtering vil kreve mange friske og unge hoder fremover, og at de fleste som har utdannet seg fra studiet på master- og doktorgradsnivå de siste 15 årene har jobbet med nettopp CO2-håndtering. Nå blir det mer fokus på lavutslipp og fornybar på studiet fremover.

- Vi arbeider med å fornye studietilbudet innen energi, som etter planen blir klart for opptak i 2020. Energiomstilling er et nøkkelord. Vi vil tilby et solid realfaglig fundament med spesialisering både mot fornybare energiressurser som vind, vann, sol og jordvarme, men også olje og gass, skriver Ersland.

Les også: Den danske oljegigantens snuoperasjonen: - Vi er CO2-nøytrale i 2025

Oljeselskapene: - Forståelig at studentene tenker seg om

For studentene som startet på studiene i 2014 og 2015, er det nok av oljeselskaper som er mer enn klare for nye ansettelser. Ifølge studieleder Ersland gikk de aller fleste rett fra studier til jobb i år, og det er ingen tvil om at oljeselskapene trenger folk.

- Vi regner med at vi i løpet av 2019 vil få rundt 800 nye kolleger, hvorav 450 vil bli ansatt i Norge. 160 av disse skal være nyutdannede, sier Equinors Morten Eek, som sier ansettelsene vil bli fordelt på fagarbeidere, ingeniører og der det ellers er behov.

Equinor har lenge vært tydelige på at selskapet er på vei mot en eldrebølge, og at innen 2030 vil halvparten av de nåværende ansatte være pensjonister. Eek er imidlertid ikke overrasket over at unge har sittet på gjerdet de siste årene.

- Mange er nok opptatte av å få en retning og utdannelse som gir sikkerhet og arbeid det vil være etterspørsel etter. Nedturen og følgene den fikk for industrien gjorde nok at mange måtte tenke seg om, sier Eek.

Aker BPs Ole-Johan Faret sier selskapene og oljeindustrien kan tilby både arbeid og sikkerhet i mange år fremover.

- Vi i Aker BP har konkrete prosjekter og oljefelt som strekker seg helt til 2060, samtidig som vi aktivt leter etter nye oljefelt. Vi har store vekstambisjoner, og vi vil ha et betydelig behov for arbeidskraft i årene som kommer, sier Faret.

Samtidig sier Aker BPs pressetalsmann at selskaper ikke kun henter nye ansatte fra petroleumsstudiene.

- Vi ser etter tradisjonelle oljefolk, men vi er også midt underveis i en aggressiv digital transformasjon, og da vil digital kompetanse være blant nøkkelkvalifikasjonene når vi rekrutterer. Petroleumsfag er kjempeviktig, men vi går enda bredere ut, sier Faret.

Han mener oljebransjen i dag burde fremstå som en attraktiv næring for unge.

- Det er få andre industrier som har så langsiktige perspektiver som oljebransjen, og petroleumssektoren vil være blant de mest innovative og endringsvillige næringene i årene som kommer, sier Faret.