CVapp.no gjennomførte en undersøkelse for å teste om fysisk attraktive jobbsøkere har større sjanse for å få seg jobb.

Selskapet sendte ut to CV-er fra mannlige kandidater til en stilling som kontorassistent og to CV-er fra to kvinnelige kandidater til en stilling som salgssjef. Til sammen ble det sendt ut rundt 300 søknader.

En søknad besto av en CV og et følgebrev.

Søkerne hadde samme bakgrunn, motivasjon og arbeidserfaring, og de søkte på samme stillinger. Den eneste vesentlige forskjellen var profilbildet.

– Vi ble veldig overrasket av resultatene, vi trodde at det skulle være en merkbar forskjell, men at den var så stor var overraskende, sier Nathalie Martineau i CVapp.no

Les også: Karoline frykter ikke arbeidsmarkedet - tross mørk spådom fra SSB-rapport

Attraktive mennesker ble oftere invitert på intervju

Undersøkelsen viser at attraktive menn har fem ganger større sjanse for å få et jobb-intervju. Av disse to profilene ble den attraktive mannen kontaktet over telefonen i 23 prosent av tilfellene, mens den mindre attraktive mannen kun ble kontaktet i 11 prosent av tilfellene.

Den attraktive mannen mottok invitasjon til intervju i 19 prosent av tilfellene og den andre mannen mottok invitasjon i kun fire prosent av tilfellene.

Attraktive menn inviteres nesten fem ganger oftere til jobbintervju.

For de kvinnelige søkerne var forskjellen enda større. I 29 prosent av tilfellene ble den mer attraktive søkeren kontaktet for ytterligere informasjon, mens den mindre attraktive ble kun kontaktet i 13 prosent av tilfellene.

Kvinner med et mer attraktivt utseende ble invitert til jobbintervju nesten åtte ganger oftere enn mindre attraktive kvinner.

De mindre attraktive kvinnelige kandidatene fikk et negativt svar i nesten halvparten av tilfellene, mens den mer attraktive kandidaten mottok negativ respons i 18 prosent av tilfellene.

Undersøkelsen ble gjennomført av en forskningsgruppe i Nederland. De analyserte resultatene ved hjelp av sporingsprogramvarer. Da sjekket de om CV-vedleggene i søknadene ble åpnet og hvilken respons kandidaten fikk.

Les også: Faktisk.no: Vedtaksbrev fra Nav er ekte – ba søker låne grill og penger

Hva sier internasjonal forskning?

Større studier viser samme effekt. Forskere ved universitetet i Messina sendte over 11.000 CV-er til over 1500 utlyste stillinger i Italia med samme oppsett: En attraktiv mann, en uattraktiv mann, en attraktiv kvinne og en uattraktiv kvinne.

I denne studien ble attraktive kvinner ringt opp i 54 prosent av tilfellene og attraktive menn ble ringt i 47 prosent av tilfellene. Uattraktive kvinner ble oppringt i kun 7 prosent av tilfellene, mens uattraktive menn ble oppringt 26 prosent av tilfellene.

Les også: Sommerjobb-tilskudd til koronarammet arbeidsmarked

– Anbefaler å ikke ha bilde på CV-en

Seniorrådgiver i Hammer & Hanborg, Ingrid Melbye Olsen, forteller at funnene i undersøkelsen ikke er overraskende.

Hun mener det er gammeldags å ta med bilde i søknaden og at mye av informasjonen i en CV er irrelevant.

– Vi anbefaler egentlig ikke søkere å ha bilde på CV-en eller inkludere for mye personlig informasjon i søknaden. En del av informasjonen i en CV er gode verktøy for ubevisst diskriminering. Dette gjelder ikke bare bilde, men også sivilstatus, fødselsdato og adresse, sier Melbye Olsen.

Det er viktig å ha en ryddig CV som er enkel og oversiktlig, og fokuset bør være på det som er relevant for jobben.

– I CV-en og søknaden bør man heller fokusere på motivasjon, erfaring og kompetanse. Vi har blant annet et verktøy som heter FastApply hvor kandidaten svarer på en rekke spørsmål knyttet til den aktuelle stillingen når man søker i stedet for å legge ved søknadstekst. På denne måten får man raskt et godt bilde på om man har den erfaringen og kompetansen som er etterspurt. Her kartlegger man dermed også potensialet til søkeren, sier Melbye Olsen.

CV-bilder kan også slå begge veier.

– Vi har sett eksempler hvor kvinner også kan bli oppfattet som for «pene», og bildet virker mot sin hensikt ved å være for stylede eller pyntet, legger Melbye Olsen til.

Melbye Olsen påpeker at det er andre faktorer enn utseende som kan påvirke resultatene fra den nevnte studien, som for eksempel bildekvalitet, miljø og lyssetting.

Les også: Jobbintervju: Hvordan svare på spørsmålet «Hvorfor vil du ha denne jobben?»