Gå til sidens hovedinnhold

Studielån på 1947-nivå

Lånekassen setter den flytende renten ned fra 3,0 til 2,8 prosent i oktober. Renten har bare vært lavere en gang før - for 57 år siden.

Samtidig går det frem av en pressemelding at fastrentetilbudet fra 1. juli vil være på 4,3 prosent for tre års binding, og 5,1 prosent for fem års binding.

- Renten på studielån har bare vært lavere én gang i Lånekassens historie, og det var i 1947, da den var 2,75 prosent, sier fungerende direktør Magne Mevold i Lånekassen.

Mevold mener en lav rente er positivt, ettersom det blir lettere å betale tilbake studielånet for mange. Han er imidlertid ikke sikker på om rentebunnen er nådd.

- Den flytende renten etter nyttår bestemmes av markedsrenten i tredje kvartal i år. Vi har et tidsetterslep på den flytende renten, slik at renteendringene hos oss alltid kommer tre til seks måneder etter privatbankene, påpeker Mevold.

En av fordelene med renteetterslepet, er at Lånekassen er tilsvarende sen med å sette opp sin rente når styringsrenten i Norges Bank går opp.

Fastrentetilbudet går ut 10. juli. Sender du ikke inn fastrente-søknad innen fristen, får du automatisk flytende rente.

Reklame

Slik sparte Charlotte 15.000 kroner på billånet