Med DNBs beste fastrente-tilbud på boliglån kan du binde renten i 3 år til 2,85 prosent, effektiv rente 2,96 prosent. Binder du renten i 5 år, er den nominelle renten også 2,85 prosent, følgelig er den effektive renten den samme.

Til sammenlikning tilbyr DNB flytende renter til 2,89 prosent og 3 prosent effektivt. Det gjelder såkalt Grønt boliglån på inntil 85 prosent av markedsverdien.

Vil du binde renten i ti år fremover i DNB, kan du nå gjøre det til 2,95 prosent og en effektiv rente rett over 3 prosent. Effektiv rente tar også hensyn til gebyrer og hvor mange ganger du må betale inn rentene i året.

Les også: Finanstopp med fullklaff - sparer 100.000 på rentebinding

Fire år siden

DNB skriver at sist gang banken merket et hopp i etterspørselen etter fastrentelån, var i 2015 og 2016. Da valgte mange i en kort periode å binde renten i tre år fremover.

Nettavisen Økonomi spurte for øvrig DNB-sjef Kjerstin Braathen på en pressekonferanse torsdag om de ville sette ned renten på fastrentelån som Storebrand nylig gjorde. Storebrand begrunnet rentenedsettelsen med Corona-viruset (Wuhan-viruset).

- Vi kan ikke kommentere hva vi gjør på rentene, men vi er opptatt av å ha konkurransedyktige produkter innenfor alle områder, svarte Braathen. Noen timer etter kom altså rentenedsettelsen.

Les også: Jubel for låntakerne - bankene holder igjen på boliglånene

Forsikring

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB sier at et fastrentelån bør ses på som en forsikring mot fremtidig høyere boliglånskostnader.

- Du bør ikke velge fastrente fordi du tror du skal tjene på det, men fordi du ønsker eller trenger forutsigbarhet. Ingen vet sikkert hvordan rentene vil utvikle seg, minner Sandmæl om på storbankens hjemmesider.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB sier at fastrentene baseres på renteutviklingen i markedene. Når fastrentene nå settes ned, gjenspeiler det til dels markedenes økte forventninger til rentekutt fra Norges Bank i de nærmeste par årene.

I tillegg ser ekspertene en noe større risiko for en litt svakere økonomisk utvikling.

Les også: Sindre har boliglånsrenten på -0,5 prosent

Lite fleksibelt

Ved et fastrentelån vet du akkurat hvor mye du skal betale hver måned i den valgte perioden, uansett hvordan renten endrer seg ellers i markedet. Du unngår eventuelle renteøkninger for en viss periode, men får heller ikke med deg rentesenkninger.

Det er et problem hvis du vil ut av lånet, fordi det tilbys lavere markedsrenter. Hvis du vil innfri et fastrentelån, eller betale ned ekstra, kan det medføre kostnader for deg, du må ut med en overkurs.

Jo større renteforskjellen er og jo lengre det er igjen av bindingstiden, desto dyrere blir dette for deg.