Gå til sidens hovedinnhold

Styrehonoraret økte til 800.000 kroner. Så raste det da Coop-styrelederen gikk av

Da Lisbeth Bull Husby var styreleder i Coop Norge SA i 2016-2017, hadde hun et styrehonorar som var mer enn dobbelt så høyt som konkurrentens.

I mars presenterte Nettavisen en oversikt over Coop-toppenes monsterlønninger. Administrerende direktør Torbjørn Skei i Coop Midt-Norge, også nestleder i Coop Norge SA, kom klart best ut. Totallønna, inkludert pensjon, var på over 11 millioner kroner i 2019.

Det er imidlertid ikke bare Skei selv som har god lønn. Styreleder Lisbeth Bull Husby (71) i Coop Midt-Norge, og Skeis nære allierte over flere tiår, har hatt svært god fortjeneste på styreverv i Coop.

Les også: Torbjørn Skei er kongen av Coop: – Skjønner ikke hvordan man kan kalle det et demokrati

Fra 2005 til november 2017 satt hun som styreleder i Coop Norge SA. Totalt fikk hun drøye 8,9 millioner kroner i styrehonorar på disse årene.

I i 2016-2017 hadde hun et styrehonorar på hele 800.000 kroner. Det er over dobbelt så mye som styreleder Knut Hartvig Johannson i Norgesgruppen hadde i 2017, og også langt høyere enn honoraret til Telenors styreleder Gunn Wærsted samme år.

Johannson hadde nemlig 380.000 kroner i året i ordinært styrehonorar, mens Wærsted hadde 623.000 kroner i styrehonorar i 2017. Begge hadde for øvrig også tillegg på henholdsvis 62.500 og 103.000 kroner for å sitte i komiteer eller utvalg.

Husby satt for øvrig også som styreleder i Coop Midt-Norge i 2016-2017. Nettavisen får opplyst at hun i 2017 hadde 225.000 kroner i honorar fra Coop Midt-Norge. Totalt hadde hun med andre ord over én million kroner i styrehonorar i den perioden.

Avkrefter rolleskifte

Kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop Norge opplyser i en e-post til Nettavisen at Husby hadde en rolle som arbeidende styreleder på dette tidspunktet, og derfor var honoraret så høyt.

Husby selv avkrefter derimot at hun har vært arbeidende styreleder.

- Jeg hadde aldri tittelen som arbeidende styreleder, sier hun, men påpeker at styrelederrollen er et spennende og krevende tillitsverv, sier hun til Nettavisen.

Det var med andre ord ingen stillingsendring i 2016-2017, ifølge Husby, men hun forklarer hva oppgavene hennes var.

- Som styreleder hadde jeg ansvaret for å lede styrets arbeid i et av landets største selskap, med alle de møter, reiser og organisatorisk arbeid som dette medfører, forklarer hun.

Husby sier at arbeidssted var Oslo, og hun hadde tilgjengelig kontorplass på Coop Norge SA sitt hovedkontor. Hun var imidlertid en del ute av kontoret.

- Etter som Coop er tilstede over hele landet, reiste jeg mye og representerte selskapet, så man kan si at hele Norge var min arbeidsplass, sier hun.

Les også: Her er Coop-toppenes monster-lønninger

På spørsmål om hvilken kompetanse hun har som gjør henne godt kvalifisert for styrelederjobben, svarer hun at det må årsmøtet i Coop Norge SA svare på, siden de valgte henne.

- For meg har det vært en styrke at jeg til sammen har 40 års erfaring som tillitsvalgt i Coop. Jeg kjenner organisasjonen, medlemmene og de ansatte godt, sier hun.

Husby har ikke svart på Nettavisens spørsmål om hvilken bakgrunn hun har - jobb og eventuell utdanning - utenom vervene i Coop. Hun viser kun til bakgrunnen i Coop.

Nettavisen får opplyst at Husby ikke skal ha hatt en pensjonsavtale knyttet opp mot styrehonoraret i Coop Norge SA i 2016-2017.

Pensjon og høye honorarer

Husby hadde for øvrig også et høyt styrehonorar før 2016-2017. Hun startet på 500.000 kroner i 2005, og var oppe i 700.000 kroner i 2009. De tre påfølgende årene hadde hun 725.000 kroner. Via kommunikasjonsdirektør Friis i Coop får Nettavisen opplyst at styrehonoraret økte til 750.000 kroner i 2013, før det i 2016 økte til 800.000.

Skattetallene viser også at inntekten til Husby har endret seg. til Fra 2015 til 2016 gikk inntekten hennes opp fra 1,06 millioner kroner til 1,31 millioner kroner. I 2017 hadde hun 1,32 millioner kroner i inntekt, før inntekten stupte til 560.771 kroner i 2018. I 2019 hadde hun, ifølge skattetallene, 557.281 kroner i inntekt.

Husby påpeker at det er årsmøtet som både velger styreleder og setter honorar.

Det er verdt å påpeke at Husby har vært pensjonist siden juni 2016, og Nettavisen har spurt om hun mottok de høye styrehonorarene i tillegg til pensjon:

- Min pensjon er helt uavhengig av eventuelle styreverv, svarer hun.

- Det betyr altså at du mottok pensjon i tillegg til styrehonorarene fra Coop Norge SA og Coop Midt-Norge i perioden 2016-2017?

- Jeg har vært tillitsvalgt i Coop Norge SA og Coop Midt-Norge SA i mange år, og i ulike verv, både mens jeg var i arbeid og etter at jeg ble pensjonist, svarer Husby.

Les også: Ekspertene mener Coop har forandret seg: - Det er ikke lenger kontroll

Husby hadde også flere verv i perioden 2016-2017. Hun hadde som nevnt et honorar på 225.000 kroner for å være styreleder i Coop Midt-Norge i 2017, opplyser Vik-Mo.

For jobben som styreleder i Samvirkelagenes Garantifond AL fikk hun et honorar på 22.500 kroner, sier Husby selv til Nettavisen.

I perioden 2002-2020 har Husby også hatt god fortjeneste som styreleder i Coop Midt-Norge, hvor hun har hatt til sammen drøye 2,7 millioner kroner i styrehonorarer. Det sier viseadministrerende direktør Bjørn Vik-Mo i Coop Midt-Norge i en e-post til Nettavisen. Han påpeker imidlertid at omsetningen til selskapet har gått fra 2,3 til 8,4 milliarder kroner fra 2002-2020.

I 2020 ble Husby utpekt som styreleder for Coops solidaritetsfond, men hun sier at hun ikke mottar honorar for dette vervet.

Styrehonoraret gikk ned

Ved årsmøtet i november 2017, da Anne Berg Behring, administrerende direktør i Coop Vestfold og Telemark, tok over som styreleder i Coop Norge SA, gikk honoraret ned fra 800.000 til 450.000 kroner.

Det var en av grunnene til at styrehonoraret totalt sett gikk ned fra 2,6 millioner i 2017 til 2,1 millioner i 2018.

I årsrapporten fra 2017 ser vi derimot at det var et hopp fra 1,4 millioner kroner i styrehonorar totalt sett i 2016, før det gikk opp til 2,6 i 2017.

Friis sier at hovedårsaken til hoppet er fusjonen mellom Coop Norge Handel AS og Coop Norge SA, og samlet honorar i 2017 baserte seg på utbetalt honorar for styrerepresentanter i begge styrene. Styret i Coop Norge Handel AS var operativt frem til slutten av 2017.

Gapet fra 2016 til 2018 (2,1 millioner kroner) derimot, forklarer Coop med at styret gikk fra åtte til 11 styremedlemmer, og at satsen for nestleder og medlemmer gikk noe opp.

Mindre endringer fra 2018 til 2019 (2,2 millioner kroner) skyldes derimot honorering til varamedlemmer, som får beredskapshonorar samt honorar per møte de deltar i.

Så mye får styremedlemmene

I dag er det Tore Tjomsland, administrerende direktør i Coop Øst, som er styreleder i Coop Norge SA, mens Torbjørn Skei er nestleder.

Nettavisen har fått innsikt i hvor mye styremedlemmene i styret til Coop Norge SA har hatt siden honorarene ble godkjent ved årsmøtet i 2017.

Styreleder får et årlig honorar på 450.000 kroner, mens nestleders honorar er på 250.000 kroner. De øvrige ni styremedlemmene, bestående av sjefer for ulike S-lag og representanter for de ansatte, får 160.000 kroner i honorar per år.

1. varamedlem får følgende kompensasjon:

  • 3000 kroner per møtedag
  • Årlig beredskapshonorar: 30.000 kroner
  • Forberedelseshonorar: 990 kroner
  • Øvre tak for tapt arbeidsfortjeneste: 2750 kroner per dag
  • Selvstendig næringsdrivende: 1650 kroner per møtedag (dokumentasjon påkrevd)

Varamedlem:

  • 3000 kroner per møtedag
  • Forberedelseshonorar: 990 kroner
  • Øvre tak for tapt arbeidsfortjeneste: 2750 kroner per dag
  • Selvstendig næringsdrivende: 1650 kroner per møtedag (dokumentasjon påkrevd)

Hvorvidt samvirkelagsrepresentantene i Coop-styret får styrehonoraret i tillegg til at de hever full lønn fra eget samvirkelag, bestemmes ikke av Coop Norge SA, får Nettavisen opplyst.

I Coop Midt-Norge, hvor Husby er styreleder, var årshonoraret til styreleder på 250.000 kroner i 2020. Nestleder hadde et honorar på 120.000 kr. De ordinære styremedlemmene, samt to fast møtende vararepresentanter fikk et honorar på 101.000 kroner per år. Det opplyser Vik-Mo til Nettavisen.

Les også: Mange opplever at prisene har økt kraftig, men disse tallene viser det motsatte

- Over stokk og stein

Nettavisen har vært i kontakt med Kristoffer Lia Lerstang, en av administratorene i Facebook-gruppa «La Coop være medlemsstyrt», som i skrivende stund har nesten 800 medlemmer.

Når han får høre hvor godt betalt Husby, som styreleder i Coop Midt-Norge, har og har hatt for styrevervene sine, reagerer han:

- Det er helt tydelig at flere ledende personer i Coop får godt nok betalt. Det virker som det har gått over stokk og stein, sier Lerstang.

Lerstang reagerer også på lønna til Torbjørn Skei, administrerende direktør i Coop Midt-Norge. Skei har nemlig «en livsvarig pensjon som utgjør 2/3 av sluttlønn» fra fylte 62 år. Hvis Skei pensjonerer seg som 62-åring og lever i 25 år etter det, betyr det at han får omtrent 125 millioner kroner utbetalt rett fra Coop til seg selv, gitt at han har samme lønnsutvikling (6,16 prosent i året) de neste årene som han har hatt siden 2010. I nåverdi tilsvarer det 88 millioner kroner.

I tillegg har han en avtale som sikrer Skeis ektefelle 60 prosent av pensjonssummen om Skei dør før henne.

- Man hører jo på tallene at det er helt urimelig. Dette er fellesskapets midler, slik Coop er organisert, reagerer Lerstang.

- Vi ser at fellesskapsløsninger fungerer, og jeg tror vi kunne jobbet for å få billigere matvarer og sikret de ansatte en anstendig lønn, hvis medlemmene hadde fått være med på å bestemme mer i Coop og lederlønningene ble redusert, sier han.

Reklame

Endelig på lager igjen: Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk