Tirsdag landet regjeringen enigheten med SV som gir neste års statsbudsjett flertall i Stortinget.

Der fikk SV blant annet gjennomslag for at 26. konsesjonsrunde utsettes gjennom stortingsperioden, som er ut 2025.

Se videointervju med finansminister Trygve Slagsvold Vedum her:

Les mer: Enige med SV om statsbudsjettet: Exit-skatt og dyrtidspakke

I oljeletingen skiller man mellom to typer konsesjonsrunder på sokkelen: Nummererte runder og TFO-runder.

Som både klimaaktivister og oljenæringen påpeker, foregår mesteparten av letevirksomheten på sokkelen i modne områder som allerede er åpnet og som utlyses gjennom TFO-runder.

Les også: - Dette redder ikke jula

Da SV under forhandlingene i fjor høst fikk utsatt 26. konsesjonsrunde for hele 2022, trakk Equinor på skuldrene.

– Vi ønsker å ha tilgang til areal, og vi mener vi skal klare å forvalte nytt areal på en veldig god måte. Sånn sett ville vi satt pris på nye runder. Men det er TFO-ene som er viktigst for oss, for det er der det største verdipotensialet på norsk sokkel ligger, sa konserndirektør Kjetil Hove til NTB den gang.

Heller ikke Vedum mener det er noe alvorlig at denne runden utsettes i tre år til.

– Hovedlinjen i oljepolitikken ligger jo helt fast. 26. er mer den langsiktige diskusjonen om nye områder. Det kommer til å være mange nye områder å lete i og det kommer til å være høy aktivitet. Det vil være helt stabile og gode rammevilkår for norsk olje- og gassindustri, sier han til Nettavisen.

– Betyr det at det egentlig bare er en symbolsk seier til SV?

– Jeg skal ikke vektlegge det på den måten. Selvfølgelig har det betydning, men hovedlinjen i olje- og gasspolitikken ligger fast. Det er fordi det er bredt flertall i Stortinget, der Sp og Ap er hovedtyngden, for at vi vil ha en tung og god norsk olje- og gassindustri, svarer Vedum.