Den dyre redningsaksjonen for «Viking Sky» har hisset opp mange fordi den trolig kostet Norge mange titalls millioner kroner, samtidig som eieren av skipet bor i Sveits og ikke betaler skatt her i landet.

- At landets nest rikeste mann betaler så lite i skatt er en hån og et ran av fellesskapet, sier Kari Elisabeth Kaski, som legger til: - Vi burde sende Hagen regningen for redningsaksjonen!

Det høres jo logisk ut at «landets nest rikeste mann» betaler lite skatt, når siste års bidrag til den norske statskassen var 59.784 kroner. Ifølge Kapital har Torstein Hagen en reell formue på 52 milliarder kroner.

Når det likevel er feil, så er fordi «landets nest rikeste mann» slett ikke er landets nest rikeste mann. Torstein Hagen flyttet til Sveits i 1986. Han har altså bodd utenlands, og skattet i landet han bor i - som en rekke arbeidsinnvandrere til Norge, og arbeidsutvandrere fra Norge.

(De nær 60.000 kronene i skatt gjelder trolig en hytte eller annen eiendom Torstein Hagen eier i Norge, og ikke rederivirksomheten).

Siden Kari Elisabeth Kaski er intelligent og oppegående, og også sitter i finanskomitéen på Stortinget, må vi legge til grunn at hun forstår at utspillet bare er lettvint populisme.

Det er også dobbeltmoralsk fordi Norge til alle tider har vært et skatteparadis for skipsredere. Den gunstige rederiskatteordningen ble innført mens Arbeiderpartiet hadde finansministeren i 1996, og den ble beholdt og utvidet under Kristin Halvorsen (2007/2008).

Den norske rederibeskatningen, og ikke minst bekvemmelighetsflagget Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), er så gunstig at Torstein Hagen og Viking Ocean Cruises faktisk har flagget «Viking Sky» og de andre skipene «hjem» til Norge.

Eller slik han selv sa det: - Jeg er veldig stolt over at vi kan heise det norske flagget og registrere vårt sjette cruiseskip, Viking Jupiter, i NIS. Det sender samtidig nok et tydelig signal om at det norske skipsregisteret er et konkurransedyktig alternativ.

Les mer: Viking Sky fikk norsk flagg i 2017.

Hvis Kaski trenger mer kunnskap om det, så kan hun snakke med sin partifelle - tidligere SV-partileder og finansminister Kristin Halvorsen. Hun var som kjent finansminister fra 2005 til 2009 uten å løfte en finger for å skattlegge milliardær Torstein Hagen i Norge.

Tvert imot var det i Kristin Halvorsens periode at Finansdepartementet la frem forslag til endringer av rederiskatteordningen «med endelig fritak for skatt på overskudd for skipsfartsvirksomhet».

Les mer: Endringer i rederiskatteordningen

Ikke nok med det. Departementet satte også strek over skatt som rederne skyldte - eller som det heter i proposisjonen: «Det foreslås overgangsregler som innebærer at de opparbeidede skatteforpliktelsene i den gjeldende rederiskatteordningen oppløses».

Faktisk er det slik at SV og de andre nåværende rødgrønne partiene har styrt Finansdepartementet i 24 av de 33 årene det er snakk om (hvis vi tar med Gudmund Restad og Senterpartiets tre år).

I hele denne perioden har Norge vært et skatteparadis for rederiet, vi har på mange måter vært havenes svar på Sveits.

Som det heter i KPGMs oppsummering: «Skipsfartsinntekter opptjent under rederiskatteordningen er endelig skattefrie. Dette er blant annet begrunnet i næringens internasjonale og mobile karakter og formålet om å etablere en konkurransedyktig norsk rederiskatteordning».

De rødgrønne partiene har støttet nullskatt for rederiene, lav beskatning for enkelte grupper sjøfolk og det selvsagte prinsippet om at det er fritt frem for å flytte utenlands og ta med seg formuen.

Men ville det vært rettferdig om Torstein Hagen og Viking Cruises tok regningen for redningsaksjonen for «Viking Sky» når ulykken skjedde i norsk farvann?

Bør det samme prinsippet gjelde om utenlandske turister må reddes ut fra uvær i Jotunheimen?

Hvis rederiet eller mannskapet har opptrådt uforsvarlig, så er svaret ja. På samme måte som vanlige folk kan få regningen for redningsaksjoner som skyldes grov uansvarlig oppførsel.

Dersom det ikke var uansvarlighet, er svaret nei. Da er det opp til landet man ferdes i å ha en beredskap (slik heller ikke nordmenn får regningen for redningsaksjoner når vi er utsatt for ulykker i utlandet).

Bør Torstein Hagen uansett får regningen fordi han er født i Norge?

Det tror jeg egentlig ikke Kari Elisabeth Kaski mener. I så fall går hun inn for et regime hvor nordmenn som har tatt utflytning skal behandles annerledes enn utlendinger, og det er i strid med en rekke skatteavtaler og andre konvensjoner som Norge har undertegnet.

Da står vi tilbake med spørsmålet om cruiserederier - uavhengig av nasjonalitet - bør ta regningen for redningsaksjoner, om de har skyld i havariene eller ei. Et slikt prinsipp er vanskelig å gjennomføre, selv om det tilsynelatende kan føles rettferdig.

Skipsreder Torstein Hagen er et godt eksempel på et internasjonalt skatteregime hvor rike folk kan flytte dit hvor skattebelastningen er minst.

Mange er utvilsomt internasjonale skatteflyktninger som ikke bidrar til fellesskapet, og det hjelper lite at de rødgrønne tviholder på formueskatten (som er lett å flytte fra når eiendelene dine er så mobile som skip, aksjer eller kontanter).

I mange land konkurrerer slike aktører med lokalt næringsliv uten å betale skatt. Det gjelder også i Norge. Google og Facebook selger reklame for 4-5 milliarder kroner i året her i landet, og tar annonsekroner fra norske medier - uten reelt å betale særlig med skatt noe sted.

Det er et reelt problem og det er ikke rettferdig. Og det er noe SV kan gjøre noe med hvis de kommer til makten.

Men akkurat når det gjelder rederibeskatning, bør Norge - og SV - gå stille i dørene.

PS! Hva mener du? Kan Norge sende regningen for redningsaksjonen til Torstein Hagen? Skriv et leserinnlegg.