– Vi vil gjøre det ulovlig å være så dominant som Norgesgruppen er, sier næringspolitisk talsperson i Sosialistisk Venstreparti (SV), Torgeir Knag Fylkesnes.

Til Nationen hevder han at Norge har en uheldig maktkonsentrasjon i matvarebransjen. Dette fører dyrere mat, dårligere utvalg og dårligere betalt til matprodusenter, ifølge Fylkesnes.

SV foreslår i Stortinget å regulere bransjen, med ønske om å øke konkurransen. De foreslår å begrense mulighetene til at et konsern kan være både leverandør og distributør. De ønsker også at enkeltaktører ikke skal kunne ha for store markedsandeler.

Les også: Leveringssvikt hos dagligvarekjemper - jobber med å sikre seg råvarer

Direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen, Bård Gultvedt, mener økt regulering vil føre til det motsatte av hva SV ønsker. Han mener dagens konkurranse er tilstrekkelig.

– De økte prisene vi har sett nylig, skyldes ikke økte marginer på dagligvareleddet, men at leverandørene av ulike grunner har sett behov for å øke sine priser. Våre marginer på salg av mat stiger ikke, tvert imot, sier Gultvedt.

Les også: Konkurransetilsynet med nytt grep mot dagligvarekjedene