STORTINGET (Nettavisen): I et trangt møterom på Stortinget er det fullt av presse og partiledelsen i SV slipper årets alternative statsbudsjett med tittelen: «Et grønt budsjett for de mange».

En grønn «ny deal»

For å løse klimautfordringene, har SV hentet inspirasjon fra den amerikanske venstresidens stjerneskudd: Alexandra Ocasio-Cortez, som har lansert «Green New Deal» i USA.

Nå foreslår SV selv en norsk «grønn ny deal».

– Dette er budsjett for de mange, og ikke for det på toppen. Dette er et svar på de to største spørsmål i vår tid: Klimakrisen, og den økende ulikheten i makt og rikdom, sier partileder Audun Lysbakken.

Nestleder Torgeir Knag Fylkesnes forklarte hva den grønne «nye dealen» vil innebære.

– Det tok oss 200 år å bli oljeavhengig. Så nå har vi dårlig tid, sier han.

– Vi begynner derfor å vri satsingen fra oljenæringen til en ny grønn industri og næring, og bruker skatter, avgifter og budsjettmidler til kraftig omstilling. Bare i dette budsjettet bruker vi over 11,4 milliarder kroner på dette arbeidet, sier Fylkesnes.

«Grønn folkebonus»

Lysbakken sier han forstår at ungdom er bekymret for manglende klimahandling, og samtidig for arbeidsfolk som er bekymret for arbeidsplassene sine.

– Derfor er vi opptatt av å legge frem en grønn, rettferdig og folkelig klimapolitikk, sier Lysbakken.

For å klare å ta begge hensyn samtidig, foreslår SV en «grønn folkebonus». Det betyr at folk med lavere inntekter skal ikke få tynnere lommebok av klimatiltakene, men det er dem med over 600.000 kroner i inntekt som skal betale for satsingene.

Lysbakken sier han vil øke miljøavgiftene mye, og kompensere for det med å senke skattene for dem med under 600.000 kroner i inntekt.

– Det gjør at de fleste med vanlig eller lav inntekt kommer ut i pluss, med mindre du har en stor formue, sier Lysbakken.

Les også: Siv Jensen skroter Finanstilsynets forslag til innstramming i boliglån

– Vi gjør det dyrere å forurense og lettere å få pengene til å gå opp. Vi øker karbonavgiften, gjør det dyrere å fly og øker bensinprisene. Samtidig vil de aller fleste familiene tjene på dette statsbudsjettet, sier finanspolitisk talsperson Solveig Skaugvoll Foss.

Partiet ser på flere muligheter for få med folk flest på å senke klimautslippene uten at de med lavere inntekter rammes.

– Vi må se på muligheter hvor vi kan gjøre at fossilt drivstoff mye dyrere, uten at det rammer de med lave inntekter hardt, sier Lysbakken.

– Dårlig deal for de fleste

Stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson Sivert Bjørnstad (Frp) er ikke imponert av den nye «dealen» til SV.

– Den såkalte nye grønne dealen til SV er en dårlig deal for de fleste i Norge. Det er spesielt bilistene og næringslivet som skal straffes med SVs opplegg, sier han til Nettavisen.

Spesielt mener han det vil slå negativt ut at partiet ønsker å øke drivstoffprisene.

– SVs opplegg vil totalt øke bensinprisen med rundt 1,5 kroner og diesel med 2 kroner per liter. Det vil ramme de som ikke har råd eller mulighet til å kjøpe elbil og trenger bilen i hverdagen. Dette vil slå hardest i distriktene der avstandene kan være store og kollektivtilbudet er begrenset, sier Bjørnstad.

Økte bil- og klimaavgifter:

Blant av de viktigste forslagene for å få ned klimautslippene er å øke avgifter. Spesielt vil det ramme bensin- og dieselbiler.

Totalt foreslår partiet i det alternative statsbudsjettet å øke skatter og avgifter med over 18 milliarder kroner. Mye av det hentes gjennom økte bilavgifter.

  • Økte bensinpris på 1,4 kroner per liter
  • Helt nytt system som straffer kjøp av bensin- og dieselbil.

– Bensinprisen kan variere med to kroner i løpet av en uke. MDG foreslo 5 kroner i økning. Har det noen effekt å øke bensinprisen med 1,4 kroner?

– Vi foreslår 1,40 på bensin på bensin. Så er jo det - det skal sies at det er en utfordring på få et regnestykke på hvor mye bil det kjøres. Men vi, vi må ta utgangspunkt i gjennomsnittlig bilkjøring. Hvis vi over tid øker differansen i pris mellom fossile alternativer og nullutslippsalternativer vil det påvirke hvordan folk velger. Men vi er opptatt av at det må gjøres på en sosial måte. Hvis vi ikke gjør det på en sosial måte, mister det grønne skiftet legitimitet, sier partileder Audun Lysbakken.

Forslaget står i sterk kontrast med tidligere regjeringspartner Senterpartiets forslag om å senke drivstoffavgiftene.

Nytt avgiftssystem

Partiet foreslår å legge om avgiftssystemet helt for bensin- og dieselbiler. Det vil bety at det blir langt dyrere å kjøpe ny fossil-bil.

SV foreslår også å øke formuesskatten betraktelig, med hele 11 milliarder kroner. I tillegg legger de frem en mer progressiv beskatning som vil gi folk med lavere inntekter skattelette, mens alle med over 600.000 kroner i årsinntekt vil måtte punge ut mer i skatt.

NAV-pakke

NAV-skandalen har nådd Stortinget for lengst, og SV tar mange grep for å sikre et bedre NAV, og reversere noen av regjeringens kutt.

Partiet foreslår å reversere AAP-kuttet til ungdom under 25 år, styrke oppfølgingsarbeidet og innføre over 2000 nye tiltaksplasser. SV forslår også et eget NAV-ombud for å holde etaten i ørene.