VANDREHALLEN (Nettavisen): Torsdag kom nyheten om at regjeringspartiene har blitt enige med Venstre og Pasientfokus om den omstridte lakseskatten.

Regjeringspartiene har dermed sikret flertall uten sin budsjettpartner SV.

– Denne avtalen er for dårlig både når det kommer til miljø og fordeling, derfor kunne vi ikke støtte den, skriver SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski om avtalen i en e-post.

Og hun slutter ikke der.

– Dette har vært en elendig prosess fra regjeringspartienes side, der vi har vært konstruktive og klare til forhandlinger, men vi kan selvfølgelig ikke støtte en avtale der vi ikke får gjennomslag for våre viktigste prioriteringer, skriver hun videre.

Men i budsjettforhandlinger med regjeringspartiene, vil SV fortsette arbeidet for en høyere skatt. Det bekrefter Kari Elisabeth Kaski (SV) overfor Nettavisen.

Veien frem mot enighet har vært alt annet enn enkel. Forrige uke brøt forhandlingene om et bredt forlik sammen da KrF dundret ut av forhandlingene etterfulgt av Høyre og Venstre.

Nå ha altså sistnevnte blitt enige med regjeringpartiene likevel. Smertegrensen skal for Venstre ha vært å få en effektiv skattesats under 25 prosent, for Høyre var smertegrensen på et sted under 20 prosent, erfarer Nettavisen.

Forslaget bygger på modellen først lagt fram av regjeringen, med følgende endringer:

  • Den effektive skattesatsen reduseres fra 35 til 25 prosent.
  • Verdsettelsesrabatten i formuesskatten økes fra 50 til 75 prosent.
  • Vertskommunene og -fylkene sikres en høyere inntekt fra Havbruksfondet for 2023.
  • I tillegg fremmes det flere anmodningsforslag for å styrke miljøprofilen og bidra til teknologiutvikling.

Ap: Ingen hestehandel

Finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Eigil Knutsen forteller Nettavisen at Pasientfokus ikke får noen andre politiske seiere i gjengjeld for å støtte skatten.

– Dette handler om lakseskatten, og som Pasientfokus har sagt så er dette en viktig næring for Finnmark, sier han.

– I politikken får man ofte gjenytseler når man er på vippen. Finnes det ingen form for hestehandel i denne saken?

– Nei. Jeg kan helt klart si at Pasientfokus har vært opptatt av denne skattesaken, og vi har kommet henne i møte på ting som omhandler denne saken.

Knutsen forteller Nettavisen at det har vært viktig å hente støtte fra noen på borgerlige side.

– Det har vært en hovedprioritering fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet å sikre tverrpolitisk støtte, sier Knutsen og legger til at både Rødt og SV støtter prinsippet om grunnrenteskatt på havbruk.

Pasientfokus: – De kan snakke med meg

Hovedpersonen selv forteller Nettavisen at denne saken er med på å bygge relasjoner og tillitt mellom henne og regjeringspartiene.

– Nå vet de at de kan snakke med meg, og jeg håper de vil snakke med meg om det, sier representant fra Pasientfokus, Irene Ojala og nevner sykehussaken i Alta.

Hun er nemlig valgt inn fra Finnmark på listen som kjemper for et akuttsykehus i Alta.

– Så du kan bekrefte at det ikke var noen hestehandel knyttet til denne saken?

– Nei, men jeg bruker hver anledning jeg er her til å presisere det, så de får nok en god forelesning om det før jeg går i debatten.

Her mener Ojala den kommende debatten i stortingssalen. Saken voteres over i Stortinget 31. mai.

Slik når regjeringen 85 stemmer i Stortinget, som er minstekravet for å ha flertall:

  • Arbeiderpartiet: 48 mandater
  • Senterpartiet: 28 mandater
  • Venstre: 8 mandater
  • Pasientfokus: 1 mandat

Sjeldent partnerskap

Venstre er godt fornøyd med å finne enighet med regjeringen, noe som ikke skjer ofte.

– Venstre har fått gjennomslag for vårt hovedkrav om å senke skattesatsen til 25 prosent, i tillegg til flere miljøseire. Kyst-Norge har ikke råd til at Stortinget driver politisk spill og skaper usikkerhet rundt en av våre viktigste næringer. Dette er en god løsning både for kysten, havbruksnæringen og fellesskapet, sier Venstres finanspolitiske talsperson Sveinung Rotevatn i en pressemelding.

Senterpartiets Geir Pollestad er godt fornøyd med resultatet.

– Etter en lang prosess sikrer vi nå at Stortinget vedtar prinsippet om grunnrente i havbruk. Avtalepartene sikrer også flertall for en skattesats på 25 prosent og en økning i rabatten på formuesskatteverdien for oppdrettskonsesjoner til 75 prosent.

Borgerlig skepsis: – Overasket over Venstre

Ytterst på Stortingets høyreside er stemningen for Venstres forlik med Ap og Sp lunken.

– Jeg er overasket over at Venstre nå står sammen med regjeringen mot kysten, distriktsnorge og sjømatnæringen og aksepterer en modell som hele bransjen avviser, sier FrPs nestleder, Hans Andreas Limi i en pressemelding.

Han frykter den effektive skattesatsen på 25 prosent fort kan bli økt i et budsjettforlik med SV.

– Jeg registrerer at Rotevatn (V) hevder det er «nok politisk spill». Det er synd at Venstre opplever at uenighet om skatteregimet for en av Norges viktigste bransjer er et politisk spill, sier Limi.

KrF er på sin side fornøyd med at Venstre og Pasientfokus har fått senket skattebelasntningen, selv om de ønsker seg en enda lavere skatt. Men regjeringen, den står til stryk, mener partiets finanstopp, Kjell Ingolf Ropstad.

– Regjeringens prosess rundt denne skatten har stått til stryk. Behandlingen av slike store skatteendringer bør være gjenstand for mye grundigere prosesser og større involvering fra næringen og lokalsamfunnene som berøres, skriver han i en e-post til Nettavisen.