Nesten over natten bestemmer regjeringen at ingen får ha flere enn fem gjester hjemme i sin egen stue.

De inngripende tiltakene skjer uten at Stortinget har noe det skal ha sagt, gjennom regjeringens fullmakter i smittevernloven.

Utøvelse av makt uten folkevalgt kontroll er en uting.

Dette var fornuftige tiltak da den ukontrollerte koronapandemien spredte seg hurtig i vår, men nå er det fornuftig at landets øverste folkevalgte forsamling tar kontrollen tilbake over de mest inngripende tiltakene i fredstid.

- Også i krisetid må målet være normal lovbehandling, åpenhet og meningsbrytning. Det er derfor behov for parlamentarisk prøving av inngripende tiltak og andre endringer som sikrer mer demokratisk kontroll av smittevernloven, heter det i det såkalte dokument 8-forslaget fra Audun Lysbakken, Petter Eide og Nicholas Wilkinson.

At regjeringen må kunne reagere raskt under dramatiske kriser, forstår de fleste. Men samtidig er det ikke noen fasit i hvordan Norge skal reagere på en økende koronasmitte i befolkningen.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er dønn uenige om hvilke tiltak som er nødvendige, og hva som blir effekten av dem. Helsedirektoratet peker på erfaringene fra i vår og advarer mot at vi i løpet av få uker kan få mange innlagte på intensivavdelingene.

Andre peker på at nedstengningene også har brutale sosiale konsekvenser, der psykisk syke pasienter ikke får behandling, og der folk mister jobben og inntekten. Nettopp avveiningen av slike hensyn har vi landets øverste folkevalgte forsamling til å ta på våre vegne.

SVs poeng er at smittevernloven ikke er tidsbegrenset, og at fullmaktene gjelder så lenge samfunnet opplever et smitteutbrudd. - Dette gjør at regjeringen kan tilsidesette eksisterende lover og grunnleggende menneskerettigheter så lenge det er nødvendig og forholdsmessig for å beskytte samfunnet mot smitten, heter det i representantforslaget.

SVs forslag åpner for å reagere raskt, men pålegger regjeringen å få ryggdekning i Stortinget etterpå. Det foreslår noen fornuftige begrensninger på statsministerens og regjeringens egenrådighet:

  • Etterprøvelse i Stortinget
  • Mindretallsrettighet
  • Åpenhet om beslutningsgrunnlaget
  • Høringer skal være normalen
  • Tidsbegrensning på loven

Forslaget ble sendt inn før Stortinget gikk fra hverandre før sommeren, men det er ennå ikke behandlet.

Det skumle med dagens ordning er at regjeringen nå har styrt med omfattende krisefullmakter i over syv måneder, slik at det nærmest har blitt normalen at man - uten å være åpen om det faglige grunnlaget - kan vedta ekstremt inngripende tiltak overfor enkeltpersoner.

SVs forslag vil sende politiske vedtak innom Stortinget, slik at befolkningen kan vurdere hvorfor tiltakene er innført - og om det er gode medisinsk-faglige argumenter eller politisk skjønn som ligger bak.

Nå er ikke Erna Solberg, Bent Høie eller Monica Mæland typiske eksempler på koronadiktatorer, men som den britiske historikeren Lord Acton presist formulerte det for godt over 100 år siden: Makt korrumperer, og absolutt makt korrumperer absolutt.

Utøvelse av makt uten folkevalgt kontroll er en uting.

I krisetider må det være slik, men det er all grunn til å stramme inn fullmaktene og ta makten tilbake til Stortinget ved første anledning.

PS! Hva mener du? Er det bra at Erna Solberg og regjeringen har vide fullmakter, eller bør så mye som mulig innom Stortinget til en folkevalgt kontroll? Skriv et leserbrev!