*Nettavisen* Økonomi.

Svak amerikansk forbrukertillit

Konsumentsentimentsindeksen til University of Michigan er svakere enn forventet så langt i juli.

I dag kom statistikken over forbrukernes forventninger i den amerikanske staten Michigan i juli. Den viste at det har vært et overraskende fall i forbrukernes forventninger med en indeks på 83 mot junis endelige måling på 84,9.

NA24 - din næringslivsavis

Nedtur

Flere analytikere forventet at indeksen skulle stige til rundt 85,5, men det viste seg at det heller gikk andre veien. Den vedvarende høye oljeprisen som igjen fører til økte drivstoffpriser ventes å være en stor del av årsaken for tillitsfallet.

Undersøkelsen til University of Michigan kommer i to runder: En foreløpig versjon den andre fredagen i den måneden den gjelder, og en endelig på den fjerde fredagen i måneden.

Dette er konsumentsentimentsindeksen

Consumer confidence/Consumer sentiment - USA Det foretas to ulike målinger av forbrukertillit i USA, en utført av non-profit-organisasjonen Conference Board, en annen utført av University of Michigan. Den første kalles Consumer Confidence, den andre Consumer Sentiment, men de har store likheter.

Begge er spørreundersøkelser hvor tusener av husholdninger spørres ut som synspunkter på den økonomiske utviklingen, slik de opplever den. Begge består også av to hoveddeler: Ett tall for situasjonen nå, et annet for forventninger til fremtiden.

En svakhet ved slike indekser, er at de påvirkes av forhold som ikke alltid fører til konkret høyere eller lavere aktivitet hos forbrukerne. Det kan være politisk usikkerhet eller en spesielt positiv eller negativ allmenn nyhet.

Derfor er det bare betydelige endringer i indeksene som bør vektlegges, men da kan de også være et godt signal på endringer i forbrukernes oppførsel.

Undersøkelsen til Conference Board offentliggjøres den siste tirsdagen i den måneden den gjelder. Undersøkelsen til University of Michigan kommer i to runder: En foreløpig versjon den andre fredagen i den måneden den gjelder, og en endelig på den fjerde fredagen i måneden.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.