Driftsresultatet (EBITA), altså resultatet før rentekostnader og -inntekter, skatt og avskrivninger, var på 72 millioner kroner - akkurat det samme som i tredje kvartal i fjor.

Netto salg var 934 millioner kroner i årets tredje kvartal, mot 937 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Veksten fra januar til september i netto salg var på én prosent, mot 15 prosent i samme periode i 2020.

Det kommer fram av kvartalsrapporten Ratos, som eier Plantasjen, la fram mandag morgen.

Les også: Handelsstanden advarer sterkt mot byrådets p-avgift: - Helt uspiselig

Ser vi derimot på tallene samlet for januar til september, altså årets tre første kvartaler, har driftsresultatet (EBITA) økt fra 604 millioner kroner i 2020 til 740 millioner kroner i år.

Netto salg har økt fra 3,88 milliarder kroner i 2020 til 3,93 milliarder kroner i 2021 i perioden januar-september.

I rapporten kommer det fram at på grunn av dagens usikkerhet med hensyn til leveringskapasitet og for å sikre tilgang på varer til jul, og den kommende høysesongen våren 2022, har plantasjen planlagt leveranser for en tidligere dato. Det har påvirket blant annet kontantstrømmen i kvartalet.

Les også: Plantasjen har tapt 50 millioner under nedstengingen i 2021

Resultatet før rentekostnader og -inntekter, skatt, nedskrivninger og avskrivninger (EBITDA) gikk ned fra 191 millioner kroner i tredje kvartal i 2020 til 189 millioner kroner i tredje kvartal i 2021. EBITDA-marginen i tredje kvartal er på 20,3 prosent.

Etter årets ni første måneder har EBITDA gått opp til 1,1 milliarder kroner fra 966 millioner kroner i samme periode i 2020.

Les også: Plantasjen frykter de må kaste varer til 300 millioner