Gå til sidens hovedinnhold

Svakere forventninger til norsk økonomi

Etter to år med stadig større tiltro til landets og egen økonomi, er nordmenn nå blitt mer skeptiske til de økonomiske fremtidsutsiktene.

Nordmenn har fremdeles svært høye forventninger til egen og landets økonomi. Det viser Forventningsbarometeret for mai måned.

Forventningsbarometeret måler husholdningenes forventninger til egen og landets økonomi, og er et samarbeid mellom Sparebankforeningen, Økonomisk Rapport og TNS Gallup.

Forventningsbarometeret viser at nordmenn har hatt stadig større tro på de økonomiske fremtidsutsiktene helt siden andre kvartal 2003. Men i den siste målingen går optimismen marginalt tilbake.

- Går bra
Endringene i trenden henger trolig sammen med spekulasjonene om renteøkning den siste tiden, mener Sparebankforeningen.

- Den gode og stabile utviklingen for norsk økonomi gjenspeiler seg i folks holdninger. At husholdningene justerer forventningene noe ned, både med hensyn på landets og sin egen økonomi, kan tyde på at de er forberedt på en liten renteøkning. Det er naturlig ut i fra nyhetsbildet i den senere tid, sier Arne Hyttnes, administrerende direktør i Sparebankforeningen i en pressemelding.

Han mener at utslagene i Forventningsbarometeret ikke er store sammenlignet med forrige måling.

- Barometeret gjenspeiler at det går bra i norsk økonomi. Selv om vi i den siste tiden har opplevd en viss uro på børsen og fått flere meldinger om uro i verdensøkonomien, synes altså ikke dette å påvirke husholdningenes forventninger i nevneverdig grad. Resultatene i barometeret tyder tvert imot på at den gode utviklingen for norsk økonomi fortsetter, sier Hyttnes.

Høy oljepris og lave renter
Han mener befolkningen i Norge fortsatt er optimister på grunn av viktige punkter.

- Både de høye oljeprisene og den lave renten bidrar til å forklare hvorfor optimismen er så høy, fortsetter Hyttnes.

På nedsiden mener Hyttnes at situasjonen i arbeidsmarkedet svekker optimismen. I tillegg tror han flere bekymrer seg for en mulig renteøkning.

- Ved denne målingen ser vi at fremtidstroen reduseres særlig blant de yngste. Det er naturlig at de mange forhåndsvarslene om renteøkning skaper litt uro blant de unge som er i låneposisjon, sier Hyttnes.

Reklame

Her får du tak i de superpopulære shortsene

Kommentarer til denne saken