Under ser du hvor mye dyrere en euro er blitt (stigende graf) siden kronen begynte å svekke seg i fjor høst. En euro i valutamarkedet koster torsdag ved 13-tiden hele 11,44 kroner. Med gebyrer og dårligere vekslingskurser må du ut med langt opp mot 12 kroner. Kronen har ikke vært så svak siden slutten av april 2020.

Over tid betyr en svak krone dyrere mobiltelefoner, PC-er, biler og alt annet vi er avhengig av å kjøpe fra utlandet. Det er flere grunner til den svake kronen, de viktigste er:

  • Rentene ute har steget mer enn her hjemme.
  • Gassprisen har falt kraftig.
  • Investorene foretrekker store valutaer i urolige tider.
  • Kronen svekkes når USA-børsene faller.

– Det er mange faktorer som gir en svakere krone. Kronen er ikke lenger en høyrentevaluta snarere tvert imot, men det er lenge siden kronen var en lavrentevaluta, sier valutastrategen.

Faktisk skal rentene mer opp ute enn her hjemme, hvis markedet får rett. Selv klassiske lavrentevalutaer som japanske yen og sveitsiske francs har forventede høyere renter enn norske kroner om to år.

Rentefølsomme nordmenn

– Det henger sammen med en litt annen rentepolitikk. Norske husholdninger er langt mer rentefølsomme, sier Østnor.

– Konsekvenser av den svake kronen er at den løfter prisveksten her hjemme ytterligere, men også høyere priser på det vi importerer. Disse prisene løftes, fordi de ofte inneholder importerte deler, sier valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets til Nettavisen.

Europa-feriene er på grunn av kronen blitt 10 prosent dyrere siden i fjor sommer. En familieferie til 50.000 kroner i fjor koster nå 55.000. I tillegg kommer prisveksten ute, som fordyrer ferieplanene.

– Den svake kronen gjør nok sitt til å dempe reiselysten. Det positive er den styrker konkurranseevnen til eksportbedrifter, sier Østnor.

Klart lavere forventninger

Neste torsdag er det et svært viktig rentemøte i Norges Bank: Hvor mye øker styringsrenten med og hvilke signaler gir sentralbanken videre? Markedet er fortsatt overbevist om en økning med 0,25 prosentpoeng til 3 prosent om en uke, men tror ikke lenger på 3,75 prosent som rentetopp i år. Det er godt nytt for låntakerne.

– Markedet venter nå halvannen renteøkning frem til august, sier Østnor. Med andre ord, det kommer en renteøkning til torsdag, men så er det bare 50 prosent sannsynlighet for en tilsvarende økning de neste fem månedene.

– Markedet er veldig preget av det som for tiden skjer i banksektoren. Jeg tror Norges Bank vil heve renten med 0,25 prosentpoeng om en uke. Så vil de signalisere at nøkkeltallene peker mot enda en høyere rente, men avvente situasjonen og se om banksektoren får betydelige konsekvenser for økonomien.

Da blir det rentestopp

Østnor sier at hvis det som skjer med bankene får betydning for produksjon og sysselsetting fremover, blir det ikke høyere renter. Såkalt systemviktige banker kan gå dukken.

Norges Bank tar formelt sin beslutning onsdag, samme dag som den amerikanske sentralbanken kommer med sin kunngjøring. Men den kommer for sent til å påvirke utfallet her hjemme. Normalt er «cut off» for Norges Bank for viktige nøkkeltall fredagen før. Det vil si at Norges Bank denne gangen vektlegger nøkkeltall frem til 17. mars.

En annen viktig faktor til kronesvekkelsen er betydelige lavere gasspriser, som gir langt lavere eksport- og valutainntekter for Norge. Mye av disse inntektene veksles om til kroner.

– Gassprisene har falt mye siden begynnelsen av fjerde kvartal i fjor, hele 85 prosent, men de kom fra ekstreme nivåer. Vi må likevel flere år tilbake for å se dagens nivåer, sier Østnor.

Viktigere enn vi tror

Han sier gassprisen lenge har vært «ufortjent lite viktig» for norsk økonomi og dermed valutainntektene. Men gass utgjør halvparten av volumene av det vi klarer å eksportere av olje og gass til utlandet.

– Eksportverdiene er nå høyere for gass enn for olje, men fra dag til dag er oljeprisen fortsatt viktigst for kronekursen, sier Østnor.

Og noen snarlig lysning er det ikke for kronen, da må uroen i markedene roe seg.

Ikke ut av skogen

– Foreløpig er vi ikke ute av skogen. Kronen trives dårlig med markedsuroen, og selv om den ikke har svekket seg den seneste uken, er denne uroen generelt negativt for kronen, sier Østnor.

– Appetitten på norske kroner har falt i markedet?

– Ja, det er den opplagte fjerde faktoren som svekker kronen. Vi har i det siste sett en ganske parallell utvikling i en rekke valutaer som kronen sammenlikner seg med, det vil si andre råvarevalutaer og svenske kroner.

– Forholdet er ikke én til én, men det har vært en nedgang for risikable valutaer. Det stemmer godt overens med bildet om at rentene er betydelig opp som følge av høyere inflasjon, og det gir også lavere aksjekurser.

Nær sammenheng med aksjeindeks

Både DNB Markets og Nordea Markets har vært opptatt av at det er en nær sammenheng mellom hvordan kronen utvikler seg og hvordan det går på USA-børsene. Nøkkelindeksen S&P 500 er referanseindeksen her. Faller den mye, svekker det kronen.

– Kronen er en av de valutaene i verden som har tettest sammenheng med risikostemningen på S&P 500. Det er flere grunner til det. Norge har en liten åpen økonomi, og det skyldes også at det oftest er en positiv sammenheng mellom oljeprisen og aksjemarkedet, sier Østnor.