Gå til sidens hovedinnhold

Sveaas får revisorkritikk

Kistefos Træsliberi nektet å skrive ned verdien på aksjeposten i det børsnoterte Hongkong-selskapet New Times Group, stikk i strid med råd fra revisor Ernst & Young.

Ernst & Young har anmerket aksjeandelen i New Times Group i revisjonsberetningen til Kistefos Træsliberi, der Sveaas har en eierandel på 85 prosent, skriver Aftenposten.

Burde nedskrives

Kistefos Træsliberi er et søsterselskap til Sveaas' hovedselskap Kistefos, og Kistefos Træsliberi eier aksjene gjennom datterselskapet Kistefos Investment.

Revisorselskapet har blant annet skrevet "Etter vår mening burde aksjene i Pacific Challenge Holdings Ltd vært nedskrevet til børskurs per 31.12.2002".

Aksjeposten i Hongkong-selskapet er på 14,4 prosent. Kistefos Træ sliberi har valgt å bokføre aksjene til 39,3 millioner kroner. Skulle børskursen ved Hongkong-børsen vært lagt til grunn ville det ført til en nedskriving på 12,3 millioner kroner.

Selskapets revisor fornøyd

- Aksjene i New Times Group eies av Kistefos Investment AS og selskapets revisor hadde ingen anmerkninger i sakens anledning, skriver Sveaas i en e-post til Aftenposten.

Sveaas viser dessuten til styrets beretning i Kistefos Investment. Der henvises det til den årelange rettslige kampen Sveaas har hatt mot New Times Group og tidligere styreformann og hovedeier Chiang.

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger