Den svenske kronen har styrket seg nokså betydelig mot vår krone siden i sommer. Fra å slippe unna med 91-92 kroner for hver svenske hundrelapp, har kronen svekket seg til rundt 95 kroner hvis vi vil over til Sverige for å handle. Da snakker vi om valutakurser før vekslingsgebyrer og bankenes marginer.

Fredag morgen må de profesjonelle valutakjøperne ut med 94,50 norske kroner for 100 svenske kroner. For 1 euro betaler proffene 10,08 norske kroner og 10,66 svenske kroner. På det verste var kronen under 10,30 mot euro, men den har styrket seg, senest i natt.

- Den norske kronen har styrket seg mot euroen i takt med bedringen i risikoviljen i markedene det siste døgnet, sier rente- og valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken Capital Markets til Nettavisen Økonomi.

Sterkeste på flere uker

Han sier kronen i natt nådde det sterkeste nivået siden midten av oktober (10,054 mot euro).

- Mye av styrkingen er basert på en forventning om en mulig reduksjon i tariffsatsene mellom USA og Kina i den pågående handelskrigen, kommenterer Knudsen.

Men svenske kroner er blitt litt sterkere den seneste måneden og altså en god del sterke mot norske kroner (se grafen under).

Knutsen viser til USA som en forklaring. Den amerikanske sentralbanken kuttet som venter renten i slutten av oktober, men signaliserte at nå har banken tilpasset rentene de økonomiske utsiktene fremover.

Les også: Norske kroner raser - slik blir du rammet

Bedre stemning

- Det er kanskje et uttrykk for at risikobildet har bedret seg. Stemningen mellom USA og Kina er bedre, og økonomiske nøkkeltall har begynt å stabilisere seg. Det har bidratt til å løfte risikoviljen litt og gjør seg utslag i en litt sterkere svensk krone, sier han.

I tillegg går det mot en svensk renteøkning i desember, fra en styringsrente på -0,25 prosent til 0 prosent. Høyere renter styrker isolert sett en valuta, selv om vi ikke har sett det samme her hjemme det seneste året (se lenger ned).

- Men en renteøkning kan bety at markedet i større grad vil holde på svenske kroner enn da renten var negativ. Rentedifferansen mot eurolandene kan bli et tema i når Sverige går bort fra minusrente, sier Knudsen.

Les også: Brutal kronesmell for Odd (80) - en tredjedel av pensjonen forsvunnet

Går via euro

Når valutaeksperter regner på forholdet mellom mindre valutaer, som den norske og den svenske kronen, ser de først på kursen til småvalutaene mot hovedvalutaene i verden. Primært er dette dollar, eventuelt euro.

Knudsen og kollegaene spår at man ved årsskiftet i det profesjonelle valutamarkedet må ut med 10,65 for svenske kroner for en euro og 10,20 norske kroner. Her spådde nylig DNB Markets en svekkelse til 10,40 kroner.

Hvis Handelsbanken får rett, vil 100 svenske kroner ved utgangen av 2019 koste ca. 95,80 norske kroner (10,20/10,65). Det betyr ytterligere kronesvekkelse.

- Prognosen er svært nær der vi er i dag for svenske kroner mot euro, mens kronen nå er en snau prosent sterkere, sier Knudsen.

- Ser utenlandske investorer på Norges og Sverige som ett valutamarked?
- Det varierer litt. Da det eksempelvis var litt usikkerhet rundt boligmarkedet, handlet markedene ganske likt i denne perioden, men så koblet de fra igjen.

Les også: Kollapsen fortsetter - den svakeste kronen noensinne mot euro

Vi har oljen

- Er det utenkelig at vi kan få en sterk eller svak norsk krone uten at det blir en sterk eller svak svensk krone?
- Det som drar opp den svenske kronen, har en tendens til å dra opp den norske kronen og motsatt, men kanskje ikke i samme grad. Det er drivkrefter som over lang tid peker i samme retning, men vi har oljeprisen, som fortsatt er veldig viktig for norske kroner, svarer Knudsen.

Det kan gi utslag for vår valuta hvis oljeprisen varierer mye, som den i perioder gjør. Det er ifølge Knudsen ikke sikkert vi ser igjen disse variasjonene i den svenske kronen.

Her hjemme har ekspertene klødd seg i hodet over hvorfor den norske kronen er så svak og om hva som er normale nivåer for kronen mot euro. Da euroen ble innført for 20 år siden, var det såkalte utgangsleiet – normalnivået - for kronen rundt 8,30 mot euro.

20 prosent svakere

I dagens marked er kronen drøyt 20 prosent svakere, og det er ingenting i dag som tyder på en euro langt nede på 8-tallet. På månedsbasis har vi ikke hatt en krone på lavt 8-tall siden oktober 2014, da oljeprisfallet satte inn.

Knudsen har ikke noe fasitsvar på hva den svenske kronen bør ligge på over tid.

- Nei, jeg tror vi skal være litt forsiktig med å peke på hva som er normale nivåer. Men risikobildet bedrer seg, og samtidig ser at vi at de svenske rentene er på vei opp. Det har innvirkning på den svenske valutaen, selv om renteøkningene her hjemme ikke har den virkningen man kunne forvente

- Men det kan endre seg, og det relative bildet er at den svenske Riksbanken er mer «haukaktig» (aggressiv, red.anm.) enn den europeiske sentralbanken. Det kan ha bidratt til at den svenske kronen har styrket seg, sier valutaanalytikeren.

Les også: Sissener gir MDG skylden for at kronekursen raser

Underliggende forhold

- Vil en generelt lavere markedsrisiko være bra for norske og svenske kroner?
- Det kan være at små valutaer styrker seg når risikobildet avtar. Men det er også andre parametere som spiller inn, svarer Knudsen.

- Man må se på de underliggende faktorene. Hvis veksten bedrer seg markert og oljeprisen stiger, kan det bidra til at kronen gjør det relativt bra i et slikt scenario, fortsetter han.

Handelsbankens hovedsyn er imidlertid det motsatte. Bankens eksperter ser for seg at den økonomiske veksten i Norge er avtakende.

Uendrede renter

- Vi venter at Norge gjør det relativt litt svakt de neste årene, kommenterer Knudsen.

Handelsbanken Capital Markets spår for øvrig uendrede norske renter ut 2021. Sjeføkonom Kari Due-Andresen har vært kritisk til den seneste renteøkningen fra sentralbanken og mente allerede i vår at det var unødvendig med flere norske renteøkninger.