Alle vet at snus ikke er bra for helsa og at folk blir avhengige av nikotin. Likevel har snus tatt fullstendig av i Norge. Men hva er grunnen til at nordmenn pakker snus under leppa til myndighetenes store forargelse?

Nå vil nettbutikken Snuslageret.no bidra med svar med enegenprodusert rapport ved navnet «Snus i Norge» Den er basert på intervjuer med 1.800 forbrukere, og kjøpsstatistikk fra 44.000 kunder.

Halvparten er tidligere røykere

– Det aller viktigste er at nesten 50 prosent av norske snusere er tidligere røykere. Det er fantastiske tall. Det er snusingen som får røykerne til å slutte – det er ikke plain packaging, nicotinell eller samtaleterapi – det er snusen som gjør det, sier Markus Lindblad til Nettavisen.

– Men ifølge rapporten din er det nærmere 50 prosent som sier de begynte å snuse for at de likte det, ikke fordi de skulle slutte å røyke?

Men snus er jo et fantastisk produkt. Om man prøver det er sjansen stor for at du liker det. Du må også huske at det er mange som aldri trodde de skulle slutte å røyke som nå gjør det, på grunn av snusen, sier den svenske snuskongen.

Han legger til at han har lite tro på tradisjonelle røykesluttprodukter, som plaster, tyggis og andre apotekprodukter.

– Det finnes ikke ett eneste menneske i verdenshistorien som prøvde nikotintyggis og tenkte: Dette er bedre enn røyk. Det har jeg iallfall ikke fått med meg.

Alternative fakta

Lindblad er sjef for Snuslageret.no som er blitt en gigantbedrift på kort tid. Nettbutikken står for tre av fire snusbokser solgt på nett i Norge, og er like rundt hjørnet fra å åpne en flaggskipbutikk i Oslo.

Hans nye rapport har tatt for seg hvorfor folk snuser, hvem som snuser hva – og forskjellene mellom menn og kvinner.

Lindblad, som for ordens skyld tjener store penger på å selge snus til folket, mener selv at myndighetene driver med alternative fakta.

Et forslag diskutert i forbindelse med regjeringens tobakksstrategi er å forby smakstilsatt snus. Her mener Lindblad myndighetene feilinformerer.

– Myndighetene har sagt tobakksindustrien lager smakstilsatt snus for å tiltrekke seg unge snusere. Men både unge og gamle kjøper smakssatt snus. Det er ikke riktig det myndighetene sier, og totalt er faktisk 62 prosent av snusen smakstilsatt, sier Lindblad.

Nordmenn går foran

Lindblad, som selv er svensk, mener Norge er blitt et foregangsland på snus.

– Norge ligger langt foran Sverige i trender, og nyheter kommer tidligere på det norske markedet enn det svenske. Det er fordi nordmenn vil ha nytt.

Han forklarer at i Sverige er det fortsatt den gamle, brune, løse og våte snusen som dominerer. Det er ikke tilfellet her hjemme.

– Nordmenn vil ha nytt. Snusen er stort sett bløt løssnus og brun i Sverige. Og det er også imaget. I Norge er snusen mer white-snus, den er fersk, ikke farlig og smaker godt, forteller han.

Den tradisjonelle snusen er løs, som du må pakke selv. Porsjonssnus er derimot blitt definitivt mest populært, og står for nærmere 90 prosent av hele markedet. Det som har blitt populært de siste ti årene er så kalt «hvit snus». Den er tørr, og renner ikke like lett. Den har også lovnader om å ikke misfarge tennene på samme måte.

Helhvit snus er noe helt nytt, som i utgangspunktet ikke har tobakk i seg. Men for å selges i Norge, må det tilsettes tobakk. På rekordtid har snusen blitt populær, og har en markedsandel på 16,6 prosent. Den er mest populær blant kvinner i alderen 25-34 år.

En annen forskjell er at nordmenn mener det er mer sosialt akseptert å snuse enn våre naboer.

I Norge er det 79 prosent av snusere som føler det sosialt akseptert å snuse, mot 71 prosent i Sverige.

Moderne kvinner - tradisjonelle menn

Snusfaktaene i rapporten viser at norske kvinner er kjappe til å ta i bruk nye snusprodukter, mens menn fortsatt foretrekker den «gode gamle snusen».

For selv om snus ofte forbindes med menn, står kvinner for fire av ti kjøpe snusbokser.

Det er spesielt de tynne pakningene, kalt «slim», som er populære hos damene. Hele 71 prosent av kvinnelige snusere foretrekker små porsjonspakninger.

Også når det gjelder den nyere snusen, All white, som egentlig er helt fri for tobakk, er kvinnene langt foran menn. Nærmere en tredjedel av damer som snuser foretrekker denne typen snus.

Østfold-snuserne er mest fornøyd

Det er også enkelte mer kuriøse fakta som kommer frem i brukerundersøkelsene. Det er nemlig ganske store regionale forskjeller mellom snusere i sør og nord.

  • Det er i Finnmark er det vanligst med hjemmelaget snus.
  • Sogn og Fjordane har færreste kvinnelige snusere.
  • Av snusere i både Troms og Nordland oppgir alle at de snuser daglig.
  • I Hedmark snuser flere kvinner enn menn.
  • Rogaland har flest morgenfugler som pakker den første prisen under leppa før klokken 06.00.
  • Det er i Østfold folk er mest fornøyd med å føle seg bedre etter de kuttet røyken til fordel for snus.

Markus Lindblad håper deres rapport om norske snusvaner kan bidra til en nyansert og opplyst debatt.

– Vi håper denne informasjonen kan bidra til veloverveid og nyansert debatt og reguleringer av tobakk og snus, sier han.

– Usikkert om det er egnet røykesluttprodukt

Helsedirektoratet har foreløpig ikke ønsket å erkjenne snus som et røykesluttprodukt. Ifølge deres uttalelser er snus helseskadelig, og selv om det er mindre farlig enn røyking, må dette motarbeides.

– For et enkeltindivid som erstatter røyk med snus, vil dette innebære en reduksjon i helserisiko selv om nikotinavhengigheten opprettholdes, skriver helsedirektoratet i en uttalelse.

Ifølge Helse Norge er det både økt risiko for kreft, hjertesykdommer og diabetes type 2 som følge av snusbruk.