Gå til sidens hovedinnhold

Svensk vekst gir norsk rentefest

Det norske rentenivået har falt til ny bunnrekord. «Æren» tilfaller svenskene.

I går var renten på norske tiårige statsobligasjoner for første gang i moderne tid i perioder under 3,5 prosent, og endte dagen på 3,51 prosent.

Dette betyr at investorer mener en rente på 3,5 prosent årlig over ti år er en fristende investering, og det betyr igjen at tiltroen til andre investeringer er laber. Det betyr også at markedet tror prisveksten vil holde seg lav lenge. Man tror ikke at Norges Bank i overskuelig fremtid vil nå sitt mål om en inflasjon på 2,5 prosent - for i så fall ville jo det meste av avkastningen over tiårsperioden bli spist opp av inflasjon.

Det ironiske er at fallet i de lange rentene, som speiler markedets forventning til renteutviklingen fremover, kommer samtidig som de fleste ekspertene fortsatt tror Norges Bank vil begynne en moderat heving av rentene på sitt rentemøte 30. juni.

Men troen er klart blitt svekket den senere tiden, og i går ble denne trenden forsterket da det kom meget skuffende veksttall fra Sverige. Dette trekker i retning av at den svenske sentralbanken vil kutten renten på sitt møte 21. juni.

Eksperter tror dette kan gjøre det vanskelig for Norges Bank å heve renten, slik sentralbanken har indikert at den planlegger.

Og Norges Bank vil helst unngå en for kraftig styrkelse av kronen, siden det kan være ødeleggende for norsk eksportindustri, selv om sentralbanken nok innser at en viss kronestyrkelse må aksepteres.

«Dersom Riksbanken setter ned renten fra 2,0% til 1,75% 21. juni, vil det sette ytterligere press på Norges Bank. Om vår egen sentralbank en drøy uke senere velger å gjøre det motsatte av sine svenske kollegaer, vil det kunne sette ny fart i styrkingen av kronekursen,» skriver DnB NOR Markets i sin morgenrapport.

Siden de svake svenske veksttallene kom, midt på dagen i går, har den norske kronen svekket seg klart mot dollar og euro, noe som kan indikere at markedet ikke venter at Norges Bank tør å heve renten i juni.

Reklame

Kun i dag: 30 % på alle varer hos Christiania Glasmagasin