Gå til sidens hovedinnhold

Svenskene mot rentestrømmen: Norske kroner kan få mer juling.

Det går mot svensk renteøkning torsdag. Den norske kronen kan svekkes ytterligere hvis Norges Bank justerer ned renteutviklingen.

Nettavisen Økonomi skrev for en drøy måned siden at norske kroner kan svekke seg ytterligere mot svenske kroner.

Og det har skjedd, fra å måtte betale 94,50 norske kroner for 100 svenske kroner i det profesjonelle valutamarkedet, må man nå ut med nesten 97 kroner. Siden i sommer er svekkelsen på nærmere 6 prosent (se grafen under).

En viktig årsak til en sterkere svensk krone er at det kan bli renteheving 19. desember. Denne hevingen kan komme på samme dag som Norges Bank holder sitt rentemøte og offentliggjøres en halv time før.

Stabilt

- Jeg vil begynne med at den norske kronen egentlig har vært ganske stabil de seneste ukene. Det har vært litt svingninger, men mot euro har kursen ligget rundt 10,10 og festet seg litt oppe på 10-tallet, rente- og valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken Capital Markets til Nettavisen Økonomi.

- Når det gjelder styrkingen av svenske kroner mot norske kroner, skyldes nok det at markedet venter en renteheving 19. desember. Det er forventet at Riksbanken hever styringsrenten fra -0,25 prosent til 0, fortsetter han.

Hvis det blir en renteheving, er det første gang siden februar 2015 at den svenske styringsrenten ikke lenger er negativ. Det har en psykologisk effekt på markedet.

Les også: Pristest av grensevarer - her er varene du absolutt ikke bør kjøpe i Sverige

Signaleffekt

- Det er ikke bare signaleffekten at man går bort fra en minusrente, men også at man slipper å plassere penger i svenske kroner uten å måtte betale for det. Denne effekten spiller nok også inn på styrkingen, sier Knudsen.

I likhet med Norge har Sverige et inflasjonsmål for pengepolitikken: At prisstigningen over tid skal ligge rundt 2 prosent. I november var den svenske inflasjonen 1,7 prosent på årsbasis, i tråd med det Riksbanken så for seg.

Selv om novembertallet var under inflasjonsmålet på 2 prosent, var det likevel tett på det Riksbanken hadde som forventning.

Les også: Nordmenn skremt av den svake kronen

Bekreftelse

- Markedet ser på det som en bekreftelse at vil komme en renteheving. Så kan vi krydre den sterkere svenskekronen med at bakteppet har bedret seg litt. Nedsiden i det globale risikobildet har avtatt noe, og de bedrede utsiktene bekreftes i disse dager ved at det er en handelsavtale på gang mellom USA og Kina. Det er bare en underskrift som mangler, sier Knudsen.

Tilsynelatende nyter den svenske kronen mer av bedringen internasjonalt enn det norske kroner gjør. En årsak er at svenskene har mer industri enn oss. Globalt har det vært nedgangstider for industrien, men nå er industriaktivitetene på vei opp igjen. Men noen flere renteøkninger ligger det ikke an til.

- Det er en avtakende fart i økonomien, og det er naturlig at signalene fra Riksbanken vil være at rentene blir liggende i ro fremover i. Mest sannsynlig blir det ingen renteøkninger neste år, sier analytikeren.

Les også: Tror USA-ferie skal bli vesentlig billigere

Mot strømmen

Knudsen minner om at vi ikke skal lenger tilbake enn til september da den europeiske sentralbanken kuttet renten. Svenskene går derfor litt mot den europeiske rentestrømmen hvis de øker til torsdag.

- Riksbanken har tidligere bekymret for en for omfattende styrking av kronen, men siden november har svenske kroner fått et løft fra 10,65 til 10,45. Vi får ser hva Riksbanken ønsker å signalisere.

Handelsbanken Capital Markets spår at vi må betale 97 kroner for 100 svenske kroner ved utgangen av 2020 og 98 kroner om to år. Knudsen mener svingninger rundt 95 kroner er normalt over tid.

Nye signaler?

Det er ingen som venter at Norges Bank torsdag rørerstyringsrenten på 1,50 prosent, men det er ulike syn blant ekspertene på om sentralbanken vil nedjustere rentebanen: At den tar ned anslagene for renteutviklingen fremover.

- Tror du kronen kan svekkes ytterligere hvis Norges Bank tar ned rentebanen?
- Ja, det er klart. Tall fra nettverksrapporten til Norges Bank viser at aktivitetene her hjemme bremser opp litt tidligere, samtidig som det internasjonale bildet har lettet litt.

- Vi tror imidlertid ikke at dette er tidspunktet for Norges Bank til å gi noen nye signaler, i sum blir det ganske likt det som kom i september. Men signaler utover det som kom i september, vil nok markedet ta inn over seg, sier Knudsen.

For tiden priser ikke det profesjonelle norske rentemarkedet inn noen renteheving i 2020, men det kan hende at Norges Bank torsdag tar ned sannsynligheten for en økning neste år. Det kan svekke kronen.

Les også: Utlendingene kjøper opp Norge - kronen reagerer ikke som normalt

Knusende seier

I Storbritannia ble det klart at Boris Johnson og de konservative går mot en knusende valgseier. Det har styrket pundet, fordi «toryene» har vært klar på at britene skal ut av EU. Det blir brexit uansett, og markedet har verdsatt denne forutsigbarheten. For ett pund må vi nå betale godt over 12 kroner

- På kort sikt er nok litt av effekten de gode nyhetene for de konservative tatt ut for pundet. Det som markedet vil være opptatt av fremover, er om det kommer nye signaler rundt overgangsperioden. Britene har ett år på seg før de skal ut av EU, og i dette året vil de nåværende handelsavtalene gjelde, sier Knudsen.

Les også: Boris Johnson gjemte seg i kjøleskap for å slippe intervju

Men hvis Boris Johnson og den konservative regjeringen står veldig hardt på at de skal ut mot slutten av 2020, kan det legge en demper på pundet. Hva britene klarer å få til av en handelsavtale med EU skaper usikkerhet for bedriftene.

- Britene kan ende opp med en handelsavtale som er ganske mye dårligere enn den de har i dag. Det kan legge en demper på investeringslysten og veksten. Signaler fra regjeringen vil styre pundet og få det til å svinge. Hvis usikkerheten vedvarer, begrenser det pundet, spår Knudsen.

Kommentarer til denne saken