Gå til sidens hovedinnhold

Svindlere tatt med buksene nede

- Det vi har avslørt er dessverre bare toppen av isfjellet, sier Skatteetaten.

Skatteetaten har avslørt organiserte svindlere som har unndratt til sammen 195 millioner fra beskatning og 59 millioner i merverdiavgift, melder de selv mandag.

Bokføring av fiktive fakturaer i organiserte nettverk har i 76 bokettersyn medført at det hittil er avdekket skatteunndragelser av 55 millioner kroner i eierinntekter, 140 millioner i svarte lønninger og 59 millioner kroner i merverdiavgift. 32 personer i 10 ulike nettverk er politianmeldt.

- Det vi har avslørt er dessverre bare toppen av isfjellet, sier leder av Skatteetatens Skattekrimavdeling Jan-Egil Kristiansen til NA24.

Metoden med å kamuflere svart arbeid via falske fakturaer er en type svindel som har bredt om seg i hele Europa.

- Vi ser denne type svindel i alle land som har et momssystem. Det nye er at svindlerne organiserer seg i nettverk med mange aktører. Typisk er det billig arbeidskraft fra østeuropa som kommer til Norge. Her blir de innrullert i et system der de får utbetalt svart lønn. Ved hjelp av fiktive fakturaer kamufleres lønnsutbetalingene og store beløp unndras inntektsskatt og moms, sier Kristiansen.

- Foregår denne type svindel hos store og kjente norske bedrifter?

- Det gjør det. Som oftest er det hos underleverandørene at det skjer, og vi får bare anta at ledelsen hos store norske entrepenører og byggherrer ikke er kjent med hva som foregår lengre ned i systemet, sier Kristiansen.

Landsdekkende prosjekt
Avsløringene kommer som et resultat av Skatteetatens landsdekkende prosjekt for å avdekke fiktiv fakturering i organiserte nettverk. Prosjektet ledes av Skattekrimavdelingen i Skatt øst. I prosjektet deltar alle fem skatteregionene, Nav, Politidirektoratet og Oslo kemnerkontor. Prosjektet startet i 2009.

Til nå er det avdekket 31 organiserte nettverk. To av nettverkene har tilhold i Skatt vest, fire i Skatt sør og de resterende i Skatt øst. De fleste sakene gjelder byggebransjen og renholdsbransjen. Det er iverksatt bokettersyn i 164 saker, hvorav 76 er ferdig og 88 fortsatt i arbeid.

Bankene melder fra
Sakene blir ofte avdekket via hvitvaskingsmeldinger fra bankene til Økokrim om store kontantuttak. I 2009 fikk prosjektet 127 slike hvitvaskingsmeldinger fra Økokrim og så langt i år har vi fått 157 hvitvaskingsmeldinger.

Kjeder av leverandører («nettverk») organiserer svart arbeid og utsteder falske eller fiktive fakturaer for å unndra skatt og moms, ofte ved å kamuflere svarte lønninger.

Rusmisbrukere og utlendinger med falsk identitet
Skatte- og avgiftsunndragelsene skjer ved at det lages en fiktiv faktura (normalt for tjenester) som skal legitimere en transaksjon som aldri er gjennomført eller som er gjennomført, men ikke i den form som fakturaen beskriver og ikke mellom partene som fremgår av fakturaen. Den fiktive fakturaen bokføres hos «kjøper» og betales til «selger», som ofte er en person uten fast bopel, rusmisbruker eller en utlending med falsk identitet. «Selger» tar umiddelbart ut pengene i kontanter og returnerer dem til «kjøper» mot en mindre provisjon.

Kommentarer til denne saken