Mens Norge har over 400.000 arbeidsledige fra privat næringsliv og verdiene av selskapene har falt som en stein, kommer SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski med medisin:

- SV vil øke skattene med 15-20 milliarder kroner for dem med høye inntekter og formue, røpet hun på NRK Politisk kvarter som en oppvarming til revidert nasjonalbudsjett tirsdag.

- Vi må forhindre at de på toppen bygger seg opp store formuer mens vi får offentlig fattigdom, var diagnosen.

Det som burde skjedd 17. mai er at Kari Elisabeth Kaski og hennes kolleger på Stortinget gikk ut på balkongen og klappet for alle som jobber eller er permittert fra privat næringsliv!

Det er interessant å se hvor langt det er fra den økonomiske virkeligheten ute i samfunnet til SVs representant i finanskomitéen. Jeg tror de færreste ute i den virkelige økonomien er bekymret over at rikinger nå karrer til seg penger.

Tvert imot får vi med oss at Petter A. Stordalens hotellgruppe taper 450 millioner kroner i måneden, mens Kjell Inge Røkkes Aker er halvert i økonomi, og har fått nær 25 milliarder skrellet bort.

Oppdateres: Her er lekkasjene før revidert nasjonalbudsjett

Faktisk tilhører Kaski selv en av gruppene som har tjent penger på korona. Stortingsrepresentantene nærmer seg nå en million kroner i årslønn og har glede av stadig lavere rente på sine boliglån.

SV-representanten er bekymret over kommuneøkonomien, altså en sektor der man ikke har ønsket å permittere en eneste ansatt for å spare penger. Det står i sterk kontrast til det «fæle» næringslivet som har opplevd at politikerne stengte dørene og slo av lyset - og som er kompensert med en brøkdel av det de har tapt.

Det som burde skjedd 17. mai er at Kari Elisabeth Kaski og hennes kolleger på Stortinget gikk ut på balkongen og klappet for alle som jobber eller er permittert fra privat næringsliv!

Les også: Oslo går mot gigantisk smell - nekter å kutte politikerlønn

De aller fleste økonomer er svært bekymret for fremtiden, men de fleste er enige om at nøkkelen til bedring ligger i at vi kommer i gang så raskt som mulig. For hver dag som går før folk igjen begynner å klippe håret, kjøpe klær, gå på restaurant, kjøpe møbler - for hver dag tar bedrifter et skritt nærmere stupet.

Stortinget har pøst ut penger med begge hender og ligger an til å tømme Oljefondet for 200 milliarder kroner, kanskje mer. Vi tærer et par prosent av pensjonsformuen vår, men det bidrar til at fremtidige generasjoner arver et næringsliv med lønnsomme bedrifter (hvis de overlever).

SV-representantens medisin etter korona er nesten det verste som kan tenkes. Det minner om å sende skrøpelige pasienter som har klart seg gjennom sykehusoppholdet ut i skogen for å klare seg alene.

Folk flest trenger mer penger mellom hendene og trygghet til å begynne å handle og oppføre seg normalt. Bedriftene trenger økt egenkapital, lavere rente og få tro på å satse og investere. De store eierne må ha private formuer for å kunne investere i nye bedrifter.

Økte skatter er det motsatte av alt dette. Folk som har vært permitterte, og som har en grunnlønn på over 600.000 kroner, har allerede tapt mye penger. Nå vil SV øke skatten for denne gruppen.

De «fæle» rike har tapt enorme beløp på børsen og på verdien av bedriftene, og mange av dem opplever det urimelige at de må betale formueskatt for verdier de hadde ved årsskiftet, men som nå er borte etter verdifallet.

Skatteskjerpelser er å bli tvangsmedisinert med ny gift etter å ha overlevd pesten.

Det er fristende å sitere den islandske skalden Halle, som ble tvangsforet med grøt da han hadde fornærmet Harald Hårdråde: «Drep meg konge, men ikke med grøt!».

PS! Hva mener du? Er skatteskjerpelser riktig medisin for å få fart på Norge etter koronakrisen? Skriv et leserbrev!